Tanca
Participació Ciutadana 28 d’abril de 2022

La ciutadania presenta 88 propostes per a millorar la vila als pressupostos participatius

La comissió tècnica municipal comprovarà que totes les iniciatives presentades siguin viables i compleixin els requisits fixats en les bases del procés. El 28 de juny es publicaran les propostes acceptades i del 29 de juny al 17 de juliol s’obrirà el període votació per tal que la ciutadania decideixi a què es destinen 200.000 euros del pressupost d’inversions del 2022

La tercera edició dels pressupostos participatius ha rebut un total de 88 propostes d’inversió presentades per la ciutadania perquè l’Ajuntament realitzi actuacions que impactin en la millora de l’espai, l’entorn o els equipaments municipals. Enguany hi hagut 52 participants, la majoria dels quals han registrat els seus projectes a nivell particular, però també han participat associacions de veïns i veïnes, entitats i, sobretot, molts centres educatius del municipi. Ara tots aquests projectes hauran de ser valorats i validats per la comissió tècnica municipal, formada per personal tècnic del consistori de l’àrea de Presidència i Bon Govern, així com de les àrees de Territori i Sostenibilitat i de Drets Socials i Ciutadania, que serà l’encarregada de dictaminar quines propostes compleixen amb els requisits fixats en les bases del procés. Del 19 de maig a l’1 de juny la comissió podrà reclamar esmenes i aclariments als projectes presentats. El dia 28 de juny es faran públiques les propostes acceptades i el període de priorització o votació anirà del 29 de juny al 17 de juliol.

La regidora de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esparreguera, Maria Mas, assegura que “la valoració d’aquesta tercera edició, tant pel nombre de propostes com per la seva qualitat, és satisfactòria, hi han participat tant persones a títol individual com alguns col·lectius, molts dels quals ja havien participat en anteriors edicions, i el fet que s’animin a tornar a repetir creiem que és molt positiu”. Entre les propostes presentades n’hi ha moltes fetes per particulars, però aquest any destaca especialment la participació dels centres educatius del municipi, tant les escoles com les AMPAs, amb les quals la Regidoria de Bon Govern va fer jornades informatives sobre aquest procés participatiu. També hi ha projectes proposats per entitats esportives, socials i associacions de veïns. En línies generals, la majoria de propostes fan referència a aspectes relacionats amb la millora de la via pública, parcs, equipaments municipals, així com intervencions en l’espai natural o en l’àmbit de la mobilitat. Cada persona o entitat podia presentar fins a un màxim de cinc propostes amb un pressupost màxim de 100.000 euros per cada projecte. En referència al pressupost econòmic dels projectes, la regidora ha apuntat que “no totes les propostes presenten pressupost, perquè no és un requisit obligatori, i la valoració econòmica definitiva la fa la comissió tècnica”.

Aquesta comissió està formada per personal tècnic del consistori de l’àrea de Presidència i Bon Govern - concretament dels serveis de Secretaria, Planificació, Govern Obert i Qualitat, Comunicació i Sistemes d’Informació- de l’àrea de Territori i Sostenibilitat i de l’àrea de Drets Socials i Ciutadania. La comissió s’encarrega de la valoració de les propostes, que va començar la setmana passada i s’allargarà fins al dia 18 de maig. Durant aquestes setmanes, la comissió comprovarà l’acompliment de criteris com la correcta identificació de la persona o entitat que l’ha presentada; que la proposta faci referència a una competència municipal; que no requereixi la intervenció d’altres administracions; que doni resposta a una necessitat determinada; que sigui concreta i valorable econòmicament; que el seu pressupost no superi els 100.000 euros (IVA inclòs); i que no comprometi exercicis pressupostaris futurs. També es comprovarà que no sigui una actuació que ja s’està duent a terme o estigui prevista per a executar en els Plans d’Actuació Municipals, que estigui vinculada a un interès general i no a interessos personals o particulars; que s’adeqüi a les lleis i a la normativa vigent del municipi i que sigui viable tècnicament.

Durant la seva valoració, la comissió tècnica podrà agrupar propostes que siguin idèntiques o similars, com ja es va fer en el procés anterior, i també podrà demanar a la persona o entitat que l’hagi presentada que realitzi alguna petita modificació per adequar-la als requisits de les bases. Per aquest motiu, hi ha el període d’esmenes, que es farà del 19 de maig a l’1 de juny. Aquesta petició d’esmenes es notificarà a les persones afectades a través d’un missatge per correu electrònic i també dins la mateixa plataforma web. Després de l’estudi de les al·legacions que es puguin presentar, hi haurà el període de prioritzacions, que es farà del 29 de juny al 17 de juliol, en el qual totes les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a Esparreguera i s’hagin inscrit a la plataforma web decideix.esparreguera.cat podran votar aquelles idees que més els agradin entre totes les propostes acceptades. Finalment, el 18 de juliol es faran públics els projectes seleccionats d’aquesta tercera edició.

Aquesta és la tercera edició dels pressupostos participatius, en la segona, es van presentar 103 iniciatives ciutadanes, de les quals 52 propostes van passar a la fase de valoració, tot i que la comissió tècnica en va agrupar algunes d’elles per la similitud dels continguts i en van resultar 48 projectes. I en la primera edició, que es va fer al 2018, es van presentar 107 propostes, de les quals 30 van passar el cribatge fet per la comissió tècnica.