Tanca
Participació Ciutadana 16 de març de 2022

Fins al 20 d’abril la ciutadania pot presentar propostes als pressupostos participatius

Qualsevol persona o entitat, estigui o no empadronada a Esparreguera, pot participar en aquest procés presentant projectes per a millorar la vila per un pressupost màxim de 100.000 euros. Per a fer-ho cal registrar-se a la web decideix.esparreguera.cat o presentar-les presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Aquesta setmana ha començat el període de presentació de propostes per a millorar la vila a través dels pressupostos participatius 2022-2023, que finalitzarà el dia 20 d’abril. En aquesta tercera edició d’aquest procés participatiu, els esparreguerins i esparreguerines podran decidir a què es destinen 200.000 euros de les inversions que s'executaran amb càrrec al pressupost municipal de l’any 2022. Hi pot participar qualsevol entitat o persona, estigui o no empadronada a Esparreguera, presentant les iniciatives que cregui oportunes, fins a un màxim de cinc. Els projectes o idees presentats han de suposar una millora en l’espai públic o en els equipaments municipals per a la seva modernització, adaptació, reparació, conservació o manteniment. Tant la presentació com les votacions es podran fer a través de la web decideix.esparreguera.cat, i també presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Per a explicar l’ús bàsic de la plataforma web i donar suport a l'elaboració i presentació de propostes, el consistori organitza dos tallers presencials oberts a la ciutadania, els dies 17 i 24 de març a les 5.30 de la tarda a Can Pasqual.

La regidora de Bon Govern, Maria Mas, ha afirmat que “els pressupostos participatius són una gran oportunitat per a reforçar les inversions ordinàries i aconseguir millores per a la ciutadania” i ha explicat que “com a novetat, en aquesta edició es reforçarà la comunicació i el suport a la ciutadania mitjançant sessions informatives i tallers pràctics sobre la plataforma web”. El primer d’aquests dos tallers tindrà lloc demà a la tarda i en ell s’explicarà també el tipus d’iniciatives que tenen cabuda en les bases reguladores del procés. En aquest sentit, han de ser propostes d'inversions com, per exemple, l’adquisició d'elements de mobiliari urbà, millores en l’àmbit de les noves tecnologies o millores en equipaments municipals, voreres i vials, enllumenat, senyalització viària, parcs i jardins, entre d’altres. Aquest any, com a novetat, les iniciatives presentades seran relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per les Nacions Unides.

Les propostes ciutadanes s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma web decideix.esparreguera.cat. Per a fer-ho cal estar-hi registrat. En aquest sentit, i degut a que la plataforma web ha canviat respecte les darreres edicions, serà indispensable que totes les persones que s’havien registrat entre els anys 2018 i 2020 ho facin de nou. En el cas de les persones que s’hagin registrat durant l’any 2021 i 2022 per a participar en qualsevol dels altres processos participatius oberts a la plataforma, no necessitaran tornar a repetir el pas per a presentar propostes o votar-les en els pressupostos participatius. Alhora, aquelles persones participants que no disposin dels mitjans digitals necessaris per a presentar la seva proposta per via telemàtica es podran dirigir de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera. En aquest cas, per a participar-hi presencialment cal tenir més de 16 anys i estar empadronat al municipi. A l’oficina se’ls facilitarà un imprès de presentació i se’ls donarà cita per a presentar la seva proposta.

El calendari dels pressupostos participatius es pot consultar a la plataforma web i defineix la temporització de les diferents fases del procés. Entre el 21 d’abril i el 27 de juny es valoraran i es validaran les propostes presentades per part de la Comissió Tècnica, que estarà formada per personal tècnic del consistori de l’àrea de Presidència i Bon Govern, així com de les àrees de Territori i Sostenibilitat i de Drets Socials i Ciutadania. Del 19 de maig a l’1 de juny la comissió podrà reclamar esmenes i aclariments als projectes presentats i, del 2 al 27 de juny, s’obrirà el període de resolució d’esmenes. El dia 28 de juny es faran públiques les propostes acceptades i el període de priorització o votació anirà del 29 de juny al 17 de juliol. Finalment, el 18 de juliol es faran públics els projectes seleccionats d’aquesta tercera edició.