Tanca
Urbanisme Mobilitat 14 de març de 2022

Avui s’han iniciat actuacions urgents d’asfaltat a diferents carrers del municipi

Al llarg de la setmana és previst fer una quarantena d’actuacions de millora, reparació i nova urbanització a carrers del nucli urbà i també dels barris perifèrics. Els treballs comportaran afectacions a la mobilitat, especialment al carrer d’Orenci Valls i del Mestre Feliu Monné, que s’asfaltaran en la seva totalitat

L’Ajuntament d’Esparreguera ha començat avui les actuacions urgents d’asfaltat contemplades dins del pla de xoc, que preveu una quarantena d’obres a diversos vials del municipi, tant del centre de la vila com de barris perifèrics i polígons industrials. Les actuacions s’han dividit en cinc fases. La primera, que s’ha iniciat aquest matí, contempla el carrer d’Orenci Valls, la plaça de Santa Eulàlia, l’avinguda del Mil·lenari i el carrer Llobregat, i la segona, que és previst que es posi en marxa demà, els carrers del Mestre Feliu Monné, Font del Vidal, Torrent Mal i Sant Joan. La resta de fases es desenvoluparan principalment a Can Comelles, Can Rial i Mas d’en Gall. Les obres comportaran afectacions puntuals a la mobilitat, ja que mentre durin els treballs quedarà restringida la circulació de vehicles en alguns trams i també afectaran a l’entrada i sortida de guals. Les actuacions de cada tram es realitzaran en dos dies, en el primer es farà el fresat i en el segon l’asfaltat. La durada estimada de tots els treballs és d’una setmana, tot i que la temporització pot variar en funció de la situació meteorològica, ja que la pluja podria fer aplaçar algunes actuacions. Aquestes obres, que es faran en zones definides com a urgents i necessàries en virtut de la seva ubicació, intensitat d’ús i perillositat, s’han adjudicat a l’empresa Jose Antonio Romero Polo SAU per un import de 117.249 euros, iva inclòs.

El consistori ja va senyalitzar la setmana passada els trams afectats per les obres i va avisar al veïnat de les afectacions puntuals en la mobilitat que es produirien. Avui han començat els treballs de fresat als vials contemplats en la fase 1, com el carrer d’Orenci Valls, que s’asfaltarà sencer, excepte en la cruïlla amb Ferran Puig, per la qual cosa s’ha tallat la circulació i resta prohibit estacionar en tot el carrer mentre durin les tasques. També s’estan fent treballs al carrer de Sant Jaume, que comporten la desviació del trànsit de sortida per la plaça de Santa Eulàlia; a l’avinguda Mil·lenari, on demà, mentre durin els treballs d’asfaltat, el trànsit quedarà restringit i només es donarà accés i sortida als guals i al CAP; i al carrer Llobregat, on es fa un actuació puntual que té afectacions mínimes a la mobilitat. Demà és previst que es realitzin els treballs d’asfaltat d’aquests carrers i, alhora, que comenci el fresat dels vials inclosos en la fase 2. Aquesta engloba el carrer del Mestre Feliu Monné, que s’asfaltarà de punta a punta i, per tant, hi estarà limitada la circulació; i també es faran actuacions més puntuals als carrers Sant Joan, Font del Vidal i Torrent Mal.

Les fases 3, 4 i 5 contemplen actuacions més localitzades, que no suposaran afectacions a la mobilitat, sinó que únicament restarà prohibit estacionar a la zona mentre durin els treballs. Concretament la fase 3, que és previst que comenci dimecres, inclou el Camí de Can Comelles i els carrers de Tarragona, Girona i Petracó, al barri de Can Comelles, i també el carrer de Barcelona. La fase 4, que començaria dijous, engloba els carrers de la Cisalla i de la Fresa, al polígon industrial Can Comelles; el Camí Ral; i diferents actuacions al barri de Can Rial, concretament als carrers del Doctor Robert, Eduard Toldrà, Enric Granados, Josep Maria Sert, Antoni Tàpies, Isaac Albèniz, Ricard Opisso, Doctor Barraquer i Isidre Nonell. I, finalment, la fase 5 inclou treballs en diferents vials del barri de Mas d’en Gall, en particular als carrer Petúnia, Can Fosalba, Espígol, Gerani, Carolina i Segadors. Aquestes actuacions inclouen també treballs de pintura i senyalització horitzontal en el trams en els quals sigui necessari.

D’altra banda, dimecres 16 de març és previst que Aigües Ter Llobregat (ATL) realitzi treballs de manteniment per una fuita en una canonada de la xarxa de distribució d’aigua potable ubicada a la cruïlla entre els carrers Barcelona i Paraires. Els treballs tenen una durada estimada d’un sol dia i comportaran lleus afectacions a la mobilitat, ja que es veurà afectada la sortida de vehicles pel carrer Barcelona, només es permetrà l’accés a la benzinera de la Creu i es desviarà el trànsit cap al carrer de Tíjola.

Paral·lelament, en el ple d’aquest mes de març es portarà a aprovació el Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU), un projecte que engloba diferents actuacions de millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i actuacions puntuals d’asfaltat. D’altra banda, en referència al Pla Director d’Asfaltat de la vila d’Esparreguera, el consistori ja disposa de la diagnosi de l’estat de conservació de tots els carrers del municipi i la valoració econòmica detallada de cadascuna de les intervencions proposades. Actualment s’està treballant en la calendarització de les actuacions a realitzar, per a les quals es reservarà crèdit de les properes inversions amb romanents que s’aprovaran aquesta primavera.