Tanca
Polítiques d'Igualtat 23 de maig de 2023

Comença l’elaboració del nou protocol d’abordatge de les violències masclistes d’Esparreguera

Es tracta d’una guia per a orientar la pràctica professional de tots els serveis locals implicats en l’atenció, detecció, prevenció i recuperació de les violències masclistes. Aquesta actualització, finançada per la Diputació de Barcelona, servirà per adaptar l’anterior document a les noves realitats i necessitats detectades a nivell municipal en aquest àmbit

La Regidoria d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Esparreguera ha impulsat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la revisió i actualització del protocol d’abordatge de violències masclistes, que data del 2017. El nou document oferirà una eina de treball que ha de servir per a orientar la pràctica professional àgil, coordinada i eficaç de tots els serveis locals d’atenció a les persones i de seguretat ciutadana envers les violències masclistes, tant en l’àmbit de l’atenció directa com en els àmbits de la prevenció, la detecció i la recuperació. L’empresa cooperativa Doble Via SCCL, adjudicatària del contracte finançat per l’ens provincial, ja ha presentat al consistori el pla de treball per a l’elaboració del nou protocol amb l’objectiu d’incorporar-hi els nous marcs normatius i conceptuals, com el recent Protocol Marc per una intervenció amb diligència deguda en situacions de violències masclistes, així com verificar el seu funcionament i corregir els punts crítics que es detectin. Amb aquest propòsit la setmana que ve s’iniciaran un seguit de formacions amb diferents professionals i agents socials que serviran per a revisar el protocol anterior i treballar en la implementació del nou document, que és previst que estigui enllestit a l’octubre.

Aquesta revisió és fruit del recurs “Eines per a l’abordatge integral de les violències masclistes”, que forma part del catàleg de la Diputació de Barcelona i ha estat concedit al consistori amb una dotació de 8.477 euros, iva inclòs. En l’actualització del protocol hi participen diferents departaments i institucions, que formen part de la comissió per a l’abordatge de les violències masclistes, formada per personal municipal vinculat a les regidories d’Igualtat i Serveis Socials, les professionals del Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), personal sanitari del Centre d’Atenció Primària (CAP) i professionals de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. La revisió del document s’estructura en diferents fases. En primer lloc, s’ha fet una exploració, amb la identificació de les persones que formen part d’aquesta comissió i la detecció i definició de necessitats formatives.

La segona fase, que començarà la setmana que ve i s’allargarà fins a principis de juliol, és l’inici d’aquestes sessions formatives o de treball. Concretament se’n faran cinc. La primera sessió estarà dedicada a la revisió del protocol local, la xarxa local, el circuit i el model d'intervenció; la segona abordarà el marc normatiu, la conceptualització i les tipologies de violències masclistes; la tercera se centrarà en les eines de detecció i el treball de casos; la quarta sessió focalitza en la prevenció, detecció, atenció i recuperació; i, finalment, la cinquena farà èmfasi en els models d’intervenció, els instruments per garantir la confidencialitat de dades personals i la resolució de dubtes que puguin sorgir davant l’aplicació del protocol.

Algunes d’aquestes sessions estaran restringides a la comissió impulsora, mentre que d’altres s’ampliaran per a que hi puguin participar altres agents implicats en l’aplicació del document. En una tercera fase es recolliran i elaboraran diferents materials de suport per a la redacció del protocol, per a, en una quarta fase, redactar-lo i revisar-lo. El document es preveu que estigui enllestit a principis d’octubre i se’n farà una presentació pública per a donar-lo a conèixer, tant entre els i les professionals implicats com a la ciutadania en general.