Tanca
Esports Urbanisme 19 de maig de 2020

El ple debatrà demà l’aprovació inicial del projecte d’ampliació del Pavelló El Castell

El projecte amplia l’actual equipament amb una nova edificació adjacent que incrementa tant la capacitat d’espai esportiu com les graderies, amplia el nombre de vestidors i serveis higiènics i millora l’accessibilitat a l’edifici existent amb la instal·lació d’un ascensor. Les obres podrien començar el primer trimestre de 2021 i tenen un cost d’ 1,2 milions d’euros

El ple de l’Ajuntament d’Esparreguera portarà demà a votació l’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d’ampliació del Poliesportiu Municipal El Castell. Aquest projecte preveu ampliar la capacitat d’espai esportiu del pavelló amb un total de 826 metres quadrats entre planta baixa i primera planta així com adequar l’actual instal·lació pel que fa a l’accessibilitat amb la instal·lació d’un ascensor. L’ampliació del pavelló té un pressupost d’execució material de 1.266.392 euros iva inclòs i una durada prevista de 10 de mesos a partir del moment de l’adjudicació. És previst que, després dels tràmits d’exposició pública i licitació, les obres puguin començar el primer trimestre del 2021.

El regidor d’Urbanisme i Paisatge Urbà de l’Ajuntament d’Esparreguera, Rogeli de la Cruz, ha explicat que “l’ampliació es dissenya per tal de que pugui servir per a pràcticament qualsevol ús esportiu dels múltiples clubs i associacions esportives de la vila”. Així el projecte amplia l’actual poliesportiu municipal amb una nova edificació adjacent que incrementarà la capacitat d’espai esportiu en planta baixa i graderies en planta primera, també amplia el nombre de vestidors i serveis higiènics, aporta un nou espai diàfan amb previsió per ús de bar, i concreta les reformes en matèria d’accessibilitat, reordenant els espais i serveis on es desenvolupa l’activitat esportiva. L’ampliació definida en el projecte té una superfície construïda de 639,10m² en planta baixa i 187,10m² en planta primera, amb un total de 826,20m². Això suposarà l’ampliació en aproximadament un terç de l’edifici actual amb una edificació resultant que tindrà una superfície construïda total de 3.442,73m².

El projecte d’ampliació manté una entrada única a l’edifici que organitza els diferents espais i millorarà l’edifici existent en el que es refereix a l’accessibilitat amb la instal·lació d’un ascensor. El nou edifici tindrà dos accessos d’ús restringit, un d’accés al magatzem i l’altre d’accés a la sala esportiva des de la placeta lateral d’on podran accedir ambulàncies i transports de càrrega i descàrrega. El tancament del nou edifici estarà format per un sòcol d’obra vista tal com l’acabat de l’edifici existent i, en part, per façana sandvitx a base de perfileria metàl·lica amb aïllament tèrmic i planxes metàl·liques d’acer lacat blanc. L’adjacent es construirà seguint els criteris establerts per a equipaments esportius definits en el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya i també seguirà criteris de sostenibilitat ambiental, com són l’ús de materials reciclats o fàcilment reciclables i naturals, l’elecció de sistemes constructius modulars i prefabricats que redueixen els residus d’obra, l’aprofitament de la llum natural i garantint les exigències bàsiques d’estalvi d’energia.

El projecte té un preu de licitació de 1.266.392,63 euros iva inclòs i preveu una durada dels treballs 10 de mesos a partir del moment de l’adjudicació. Les obres d’ampliació és previst que puguin començar el primer trimestre de l’any que ve, després que el projecte, un cop superada l’aprovació inicial, passi a exposició pública i se’n liciti el contracte. La construcció de l’annex al pavelló formava part del pacte per a l’aprovació del pressupost de 2017 a què va arribar el govern municipal amb el PDeCAT per poder recollir la demanda d’espais esportius suficients per a les activitats dels diferents clubs de la vila.