Tanca

L’Ajuntament contractarà 54 nous professionals a través dels Plans Locals d’Ocupació

El consistori preveu contractar 46 persones a través de la quarta convocatòria de plans d’ocupació amb fons propis i 8 a través dels plans subvencionats per la Diputació de Barcelona. Principalment es busquen operaris de neteja, personal d’oficis i perfils tècnics d’educació i informàtica. Totes les contractacions seran a jornada completa i tindran caràcter temporal fins al 31 de desembre

L’Ajuntament d’Esparreguera obrirà properament borses de treball de diferents especialitats a través dels Plans Locals d’Ocupació. Amb aquesta nova convocatòria es preveu contractar amb fons propis, a càrrec dels romanents de tresoreria, un total de 46 nous treballadors i treballadores municipals, entre els quals 19 operaris de neteja viària, 16 operaris especialistes d’oficis (electricista, serraller, fuster, paleta i tots aquells propis dels treballadors de la brigada municipal), 4 tècnics auxiliars d’educació, 2 auxiliars de monitor del Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC), 2 auxiliars tècnics informàtics, 2 agents cívics i 1 recepcionista. A més, també s’obrirà la convocatòria de plans locals subvencionats per la Diputació de Barcelona, amb els quals és previst contractar 6 netejadors d’edificis municipals i 2 conserges.  Per a poder formar part de les borses cal estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i posseir la titulació i les capacitats funcionals per al desenvolupament de les tasques de cada especialitat. El període de presentació d’instàncies és previst que s’obri aquesta setmana, i les sol·licituds s’hauran de presentar, preferentment, per via telemàtica a través de la plataforma de selecció de personal de l’Ajuntament.

Aquesta quarta edició dels Plans Locals d’Ocupació té una dotació de 506.712 euros amb càrrec al romanent de tresoreria. Totes les contractacions són a jornada completa i estan previstes per un període inicial de 6 mesos, de juliol a desembre de 2022. Per a participar en el procés selectiu, les persones aspirants han de tenir, com a requisits generals, la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea; posseir les capacitats funcionals per al desenvolupament de les tasques; haver complert 16 anys; estar inscrites com a persones demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i no cotitzar en cap règim de la Seguretat Social (DONO); i no haver estat contractades per l’Ajuntament d’Esparreguera en un període de dos anys mesos en un termini superior a 18 mesos.

A més caldrà complir amb els requisits específics de cada perfil. En el cas del perfil de tècnic auxiliar d’educació infantil es requereix titulació en Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil, o equivalent i estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Per a l’auxiliar de monitor/a del TOCC es necessita la titulació en Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent i també estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Pel que fa al tècnic/a auxiliar en informàtica, es requereix el Cicle formatiu de grau mig de la branca d’informàtica i comunicacions o superior vinculada a l’àmbit de la informàtica. Els agents cívics necessiten la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals i tenir el permís de conduir de classe B. Per a accedir a la borsa d’operaris de neteja viària, operaris especialistes d’oficis, recepcionistes, netejadors d’edificis municipals i conserges no es requereix titulació mínima.

El procediment de selecció es realitzarà mitjançant concurs-oposició o concurs de mèrits i capacitats, en funció de les especialitats. A més, s’aplicaran criteris socials generals en totes les especialitats, amb puntuació per la manca de percepció d’ingressos de la persona candidata, estar empadronat al municipi d’Esparreguera i estar inscrit/a al Servei Local d’Ocupació del municipi de residència amb un itinerari actiu de recerca de feina. Es prioritzarà la presentació d’instàncies per via telemàtica a través de la plataforma de selecció de personal de l’Ajuntament. En cas de necessitar suport per a la tramitació telemàtica es pot contactar amb el Servei d’Assistència Integral a l’Administració Electrònica de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d'Esparreguera. Aquest servei atén de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre a través del telèfon 93 595 62 86 o del correu [email protected]. Per a aquelles persones a les quals no els sigui possible presentar la sol·licitud telemàticament, podran fer-ho presencialment a l’OAC, sol·licitant cita prèvia. A més, també es poden adreçar al Servei Local d’Ocupació, ubicat a l’edifici de Cal Trempat, per a demanar informació sobre els processos.

El consisitori també incorporarà 6 noves places dels Plans d’Ocupació del SOC 
 
Paral·lelament, l’Ajuntament d’Esparreguera té previst incorporar 6 noves places de plans d’ocupació a principis de juny. Les places demandades són 3 places d’operaris/àries de neteja viària, dues de personal de recepció i una de consergeria, en el marc de la convocatòria Treball i Formació subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC – TRFO EELL REACT). Els contractes seran de 12 mesos i estan dirigits a facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los l’adquisició d’aquelles competències professionals que els permeti el retorn al mercat de treball ordinari, mitjançant la subscripció d'un contracte laboral que els permeti el desenvolupament d'unes tasques professionals i de competències per al manteniment del lloc de treball. Les persones interessades poden rebre assessorament respecte la convocatòria al Servei Local d’Ocupació, a Cal Trempat. La incorporació de personal està prevista per a primers de juny d’enguany. Les entitats subvencionadores dels presents contractes de treball són el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea a través de l’instrument NextGenerationEU a Catalunya, i el Ministerio de Trabajo y Economía Social.