Tanca

L’Ajuntament treballa en un pla integral per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19

Aquest pla, que s’anirà desgranant en les properes setmanes, s’articula en quatre eixos: el reforç de l’estructura de l’Ajuntament a nivell de personal, l’ampliació dels serveis de l’Àrea de les Persones, la implementació de polítiques actives en matèria econòmica i fiscal i la priorització d’inversions de millora dels equipaments municipals

L’Ajuntament d’Esparreguera està treballant en la definició d’un pla integral per concretar les accions que s’emprendran a nivell local per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social provocada pel coronavirus. Aquest pla definirà recursos i eines adreçats a la ciutadania, empreses i tercer sector per ajudar-los en la recuperació i anar un pas més enllà de l’atenció de xoc que s’ha desplegat en els primers moments de la pandèmia. El pla planteja quatre eixos: reforçar l’estructura de l’Ajuntament a nivell de personal i acabar d’implementar el teletreball; ampliar els serveis de l’Àrea de les Persones, especialment Serveis Socials, Promoció Econòmica i Comerç; implementar polítiques actives en matèria econòmica i fiscal; i prioritzar inversions de millora dels equipaments municipals per garantir el compliment de les mesures de seguretat.

L’equip de govern va presentar ahir les línies generals d’aquest pla als grups de l’oposició durant la Comissió Informativa de Presidència, on va explicar que l’Ajuntament té actualment 1,8 milions de superàvit, tot i que segons el Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març només es pot dedicar un 20% d’aquest a mesures de caràcter social. D’aquest percentatge el consistori ja n’ha gastat el 50% en la compra de material sanitari i l’ampliació de serveis socials i ara en resten uns 150.000 euros que podrien invertir-se en aquest àmbit, i es compta amb 1’3 milions d’euros que es podrien destinar a inversió sostenible. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat en declaracions a l’emissora municipal que “amb aquest context, l’equip de govern planteja fer un pla integral per sortir de la Covid-19. Creiem que hem de fer un programa que reactivi el poble en molts sentits i, per tant, que superi el que és un pla de xoc basat en subvencions a sectors concrets, que s’ha de fer, però cal anar més enllà”.

El pla integral que planteja l’Ajuntament es base en quatre grans eixos. En primer lloc, es contempla reforçar l’estructura de personal de l’Ajuntament per a poder gestionar de forma àgil i ràpida tots els expedients que es derivaran de la crisi de la Covid-19. “Plantegem la creació d’una oficina transversal en la qual el ciutadà es podrà adreçar per fer la seva petició i aquesta mateixa oficina serà finalista, és a dir, que resoldrà l’expedient”, apunta Eduard Rivas. Les contractacions de personal es podrien fer a través de dues vies: programes temporals amb contractacions d’entre 1 a 3 anys per fer front a la situació extraordinària derivada de la Covid-19 i plans d’ocupació oberts al poble per reforçar serveis municipals. En l’àmbit dels recursos humans també s’acabarà d’establir de forma estructural el teletreball. L’alcalde ha afirmat que “malgrat que ja l’hem començat a implementar, amb la nova normalitat caldrà mantenir gent treballant des de casa, per a garantir la seguretat, i també caldrà estar preparats per quan vinguin altres onades i haguem de tornar al confinament”.

El segon eix serà l’ampliació dels Serveis Socials i les àrees de Consum, Comerç i Promoció Econòmica per atendre les noves necessitats que es generaran. “Caldrà reforçar tots els programes d’atenció a col·lectius vulnerables i crear-ne de nous, com per exemple un programa d’acompanyament al dol”, ha apuntat Eduard Rivas. A nivell de subvencions, cal tenir en compte qui té les competències en cada matèria i que no es poden atorgar subvencions procedents de diferents administracions pel mateix concepte. Eduard Rivas ha explicat que “no volem aportar ajudes més tradicionals que després aprovi l’administració competent, si no oferir una ajuda més sostinguda per als comerços locals, estem estudiant la creació d’una plataforma de compra online per fomentar el consum local, la rebaixa de taxes i preus públics, com la taxa de terrasses, i altres mesures per estimular la demanda i reactivar l’economia”. En aquest sentit, avui l’alcalde es reunirà amb representants d’Esparreguera Comerç per buscar propostes per reforçar l’entitat i el consum local. En referència a temes d’habitatge, el govern està estudiant fórmules per buscar ajudes al lloguer i el pla contempla destinar una persona únicament a aquest àmbit.

En tercer lloc, hi ha les polítiques actives en matèria econòmica i fiscal. “Ja hem modificat els terminis del calendari fiscal, estem plantejant ajudes directes al petit comerç i empresariat de la vila a nivell de taxes municipals, perquè la normativa no ens permet fer exempcions fiscals en el pagament d’impostos”. El quart eix seria el de les inversions enfocades en dos grans objectius: prioritzar les obres que ja estaven planificades en el Pla d’Actuació de Mandat (PAM), com per exemple la rehabilitació de la casa de les monges o l’adequació de Can Pasqual, per garantir que es compleixen les mesures de distanciament social i donar un millor servei a al ciutadania; i així mateix, aprofitar que hi ha equipaments tancats per a dur-hi a terme obres que ja estaven planificades i que es podrien accelerar, com la instal·lació de la nova deshumectadora a la piscina coberta de Can Pasqual o la creació de l’annex al pavelló municipal del Castell. Eduard Rivas ha apuntat que “encara no es pot quantificar el valor econòmic d’aquestes mesures, però que el govern hi està treballant per anar-les desgranant en les pròximes setmanes i mesos”.