Tanca
Atenció Ciutadana 17 de març de 2023

La guia de bonificacions i exempcions municipals per l’any 2023 ja està disponible

Aquest any s’introdueixen noves bonificacions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en habitatges i per a empreses que s’hagin acollit a modalitats d’autoconsum d’energia amb generació d’origen renovable. La guia es pot obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o descarregar en format digital des de la web municipal

L’Ajuntament d’Esparreguera ja ha publicat la guia breu de bonificacions i exempcions municipals a les quals tenen dret tant la ciutadania com les empreses de la vila durant aquest any 2023. El document recull les noves bonificacions del 75% en l’impost sobre obres, construccions i instal·lacions si s’han fet treballs per a instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i del 35% de la quota tributària corresponent si una empresa s’ha acollit a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia amb generació d’origen renovable o a partir de sistemes de cogeneració. També hi ha novetats en les bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que es mantenen en un 75% per als vehicles elèctrics, mentre que els eco la redueixen fins al 45% i els més contaminants, de més de 25 anys, també disminueixen la bonificació del 75 al 35%. La guia detalla, a més, tots els descomptes dels quals es pot gaudir agrupats en funció de diferents col·lectius i situacions. El consistori n’ha editat 300 unitats en format paper que es repartiran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). A més, la publicació també es pot descarregar en format digital des de la web municipal.

La guia de bonificacions i exempcions municipals té la finalitat de fer més transparents a la ciutadania el conjunt de beneficis fiscals establerts en les ordenances municipals. El document detalla que les famílies nombroses o monoparentals tenen descomptes de fins a un 50% en l’IBI de l’habitatge habitual i de fins al 100% en la taxa de residus, una bonificació a la qual també poden accedir els pensionistes i jubilats. Així mateix, els dos col·lectius poden gaudir de quotes reduïdes en aplicació de coeficients socials reductors del 30% en els abonaments de la piscina de Can Pasqual amb accés a la piscina d’estiu i en els serveis que ofereix l’Escola Municipal de les Arts, en funció dels ingressos. La guia també especifica els descomptes dels quals poden gaudir els aturats, les persones amb un grau reconegut de discapacitat i aquelles que disposen de pocs ingressos.

Enguany s’han introduït nou descomptes en l’àmbit de la sostenibilitat, com el del 75% en l’impost sobre obres, construccions i instal·lacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i del 35% de la quota tributària corresponent en empreses s’ha acollit a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia. També s’han ajustat algunes bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, com la dels vehicles eco que s’ha reduït al 45% i els de més de 25 anys, que disminueixen el descompte al 35%. Així mateix, es manté el 25% de bonificació en la quota íntegra de l’IBI per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar-hi obligat per normativa; els descomptes del 10 al 20% en la taxa de residus per fer ús de la deixalleria municipal o del 10% per fer autocompostatge.

El document també concreta els descomptes que es poden obtenir en l’àmbit de l’habitatge, que són del 50% en el rebut de l’IBI durant tres anys consecutius i el 50% en l’Impost sobre Obres i Construccions per a aquelles persones que tinguin un habitatge de protecció oficial. La ciutadania també pot tenir una bonificació del 95% de l’Impost sobre Obres i Construccions si les obres que ha de realitzar al seu habitatge són fruït de patologies de la construcció o estructurals. Paral·lelament, en l’àmbit de la promoció econòmica, es mantenen les bonificacions de fins el 95% de la quota de l’IAE i de l’IBI si es realitzen activitats declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies de foment de l’ocupació. Així mateix també hi ha una bonificació del 50% de la quota tributària, durant 5 anys, per a l’inici de de qualsevol activitat empresarial.