Tanca

S’obre una nova Oficina d’Atenció Ciutadana de Territori i Sostenibilitat a Can Pasqual

L’Ajuntament posarà en marxa el proper dilluns 15 de gener aquesta nova OAC especialitzada en tràmits vinculats a obres, via pública, mobilitat, animals de companyia, salut pública i medi ambient. L’oficina està ubicada a la planta baixa de Can Pasqual i atendrà a la ciutadania, preferiblement amb cita prèvia, de dilluns a divendres de 8.30 del matí a 2 del migdia

L’Ajuntament d’Esparreguera posa en funcionament el proper dilluns 15 de gener una nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) especialitzada en temes vinculats a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. L’oficina està ubicada a la planta baixa de Can Pasqual, al carrer Cavallers 26, i atendrà a la ciutadania de dilluns a divendres de 8.30 del matí a 2 del migdia per a tramitar i donar informació sobre temes vinculats a urbanisme, via pública, mobilitat, espai natural, salut pública i protecció i tinença d’animals. L’oficina atendrà preferiblement amb cita prèvia, que es pot demanar a través de la web citaprevia.esparreguera.cat o trucant al telèfon 93 777 18 01. Paral·lelament, des de la plataforma web també es poden sol·licitar visites presencials amb arquitectes, enginyers i arquitectes tècnics municipals per a consultes vinculades a expedients en tràmit de comunicacions prèvies, de guals, de llicències urbanístiques d’obres i de llicències ambientals, consultes sobre la instal·lació de noves activitats i consultes sobre normativa urbanística municipal.

Amb l’obertura d’aquesta nova oficina el consistori inicia la descentralització de l’atenció ciutadana per àrees. La coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Nati Sanchez, explica que “hem començat creant l’OAC de Territori i Sostenibilitat perquè és una àrea que ja té una seu pròpia, però l’objectiu és que més endavant l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania també disposi d’una oficina d’atenció pròpia”. Tot i que ja fa uns mesos que des de l’àrea s’atenia telefònicament a la població, amb l’obertura d’aquest nou servei, a partir del dia 15 de gener, tots els tràmits i consultes vinculades a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat també s’atendran presencialment des de Can Pasqual. En aquest sentit, Nati Sanchez apunta que “l’objectiu és donar una atenció més àgil i eficient a la ciutadania, ja que les treballadores i treballadors municipals que l’atendran tenen coneixements específics sobre tots els expedients que es tramiten des de l’àrea”.

Tot i que també s’atendrà sense cita prèvia, és preferible demanar-la, a través de la web citaprevia.esparreguera.cat, des d’on es pot especificar quin tipus de consulta o tràmit es vol realitzar. En aquest sentit, les consultes poden estar vinculades a obres, com ara llicències urbanístiques, comunicacions prèvies, devolucions de fiances d’obres o primeres ocupacions; a via pública, per aspectes vinculats a ocupacions de via pública, col·locació de bastides o pilones, reserves d’estacionaments o guals, entre d’altres; a animals de companyia, per a gestionar altes i baixes en el cens; i també hi ha l’opció d’altres consultes, per si el que es vol és presentar una queixa, suggeriment o demanar informació sobre altres temes vinculats a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Paral·lelament, des de la mateixa web també es pot sol·licitar visita presencial amb el personal tècnic municipal de l’àrea per a resoldre dubtes sobre qüestions específiques vinculades a les seves àrees de gestió.