Tanca
Urbanisme 18 d’octubre de 2022

Comencen els treballs del Projecte d’Obres de Millora Urbana al Barri Font

Les obres inclouen la reforma de tots els passos de vianants per a fer-los accessibles i la pavimentació dels carrers de Pau Font, Camí Ral, del Roure i del Pi en tota la seva longitud. El POMU també contempla, en aquesta primera fase, actuacions al barri del Castell, que començaran al novembre, i a Can Comelles, on ja s’han iniciat els treballs

Aquesta setmana s’inicien els treballs del Projecte d’Obres de Millora Urbana (POMU) que afecten al Barri Font. Les actuacions que es durant a terme contemplen la renovació de les voreres dels passos de vianants de tot el barri per tal de garantir l’accessibilitat de tots els vianants, la millora del paviment asfàltic dels carrers de Pau Font, Camí Ral, del Roure i del Pi, així com la substitució de les marquesines i parades del bus urbà.  Les obres, que tenen una durada prevista de quatre mesos i un pressupost de 573.144 euros, han estat adjudicades a l’empresa José Antonio Romero Polo S.A.U. Els treballs tindran afectacions puntuals a la circulació i restarà prohibit aparcar en alguns trams mentre es realitzin. Aquesta és la segona fase del POMU 1, un projecte dotat amb un pressupost total d’1,6 milions d’euros, finançats amb romanents de tresoreria, que també inclou actuacions a Can Comelles, que ja es van iniciar a principis d’octubre, i al barri del Castell, que és previst que comencin durant la primera quinzena de novembre.

Al Barri Font l’empresa adjudicatària ja ha instal·lat la senyalització indicativa per avisar al veïnat de l’inici de les obres i també han rebut una carta del consistori informant-lo de les actuacions previstes. Els treballs que es realitzaran inclouen l’arranjament de tot els passos de vianants, 113 en total, amb l’objectiu de fer-los accessibles, és a dir, que es rebaixaran voreres per deixar-les a nivell de la calçada i es col·locarà el paviment corresponent segons la normativa d’accessibilitat i també es faran treballs de fresat, asfaltat i pintat d’aquests passos de vianants i s’instal·larà nova senyalització vertical. La intervenció inclourà també la pavimentació dels carrers de Pau Font, Camí Ral, del Roure i del Pi en tota la seva longitud. Paral·lelament, es portarà a terme una actuació de substitució de les marquesines i parades del bus urbà de tot el municipi, per tal d’adaptar-les a la normativa vigent i renovar-ne totes les ubicacions.

Aquests treballs tenen una durada prevista de quatre mesos i mentre durin es garantirà l’accés dels vehicles particulars als seus garatges. Les actuacions poden comportar afectacions puntuals als vianants i, quan es realitzin les tasques d’asfaltat, quedarà afectada la circulació de vehicles pels carrers afectats mentre durin les obres. Les actuacions d’asfaltat és previst que s’iniciïn durant la segona quinzena de novembre i se senyalitzaran circuits alternatius per garantir la mobilitat de vehicles dins del barri. D’altra banda, també dins de les actuacions del POMU 1, al novembre és previst que comencin les obres al barri del Castell, al qual es destinarà un pressupost de 457.514 euros per a millorar el paviment asfàltic dels carrers Paraires i Passeig del Castell en tota la seva longitud. Paral·lelament, al llarg d’aquest darrer trimestre de l’any també es previst iniciar els treballs de la segona fase del POMU, que se centrarà ens els barris de Mas d’en Gall, Can Rial i les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, on es realitzaran actuacions de renovació i millora del paviment asfàltic i la senyalització.