Tanca
Medi Ambient Alcaldia 7 de març de 2023

Esparreguera aplica les restriccions per fer front a la situació excepcional de sequera

El municipi ha començat a aplicar les mesures extraordinàries i urgents aprovades per la Generalitat, que han entrat en vigor aquesta setmana i han quedat detalles en un ban d’alcaldia dictat avui, en el qual també es demana a la ciutadania el màxim compliment d’aquestes per a no malgastar aigua davant l’actual situació de sequera

A causa de l’escassetat de pluges d’aquests últims mesos i el descens de les reserves dels embassaments i aqüífers, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha establert mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. En aquest context, avui s’ha dictat un ban d’alcaldia en el qual es recullen i detallen totes les mesures decretades que afecten al municipi i a la seva població i l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha fet una crida a la ciutadania per assolir “el màxim compliment de les mesures per tal d’aconseguir no malgastar l’aigua”. Les mesures afecten diversos àmbits, com el consum d’aigua que no pot superar els 230 litres per habitant i dia; el reg, que queda prohibit en gespes de zones verdes públiques i jardins privats; la neteja de carrers i mobiliari urbà amb aigua potable, que també resta prohibida i tampoc està permès omplir piscines.

Les mesures, aprovades per decret pel govern català i detallades en el ban publicat avui per l’alcaldia, afecten a vuit àmbits. En primer lloc, el consum d’aigua, de manera que els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials. En segon lloc, al reg que es prohibeix en gespes de zones verdes públiques i jardins privats, a excepció  que siguin per la pràctica federada de l’esport, i sempre amb quantitats mínimes. Aquesta prohibició no s’aplica si l’aigua de reg prové de la recollida de pluja en teulades. Així mateix, només es permet el reg de supervivència d’arbres o plantes, el qual es farà amb regadora o gota a gota en horari de 8 del vespre a 8 del matí.

També es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi o bé existeix un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària. També es detalla que en aquestes circumstàncies la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. En canvi, sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. Així mateix, resta prohibit omplir piscines i l’aigua potable per ompliment queda limitada al reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària. En centre educatius, es prohibeix l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat superior a 500 litres per al bany d’infants. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

D’altra banda, resta també prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible per al seu manteniment. També es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire i la neteja de vehicles només està permès fer-la en establiments comercials que disposen de sistemes de circulació d’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda. Finalment, en el cas de les granges, l’ús d’aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.