Tanca
Educació 9 de març de 2022

L’Ajuntament convoca la 15a edició del Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi

El concurs està adreçat a l’alumnat dels centres educatius de la vila, des de P3 fins a 4t d’ESO, consta de sis categories i s'hi poden presentar obres de narrativa o poesia i d’autoria individual o col·lectiva. El termini de presentació de candidatures, que s’ha de fer a través de les escoles i instituts, finalitza el 21 de març

L’Ajuntament d’Esparreguera ha convocat la 15a edició del Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi destinat a l’alumnat matriculat en els centres educatius de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària del municipi. El concurs té per finalitat promoure la participació de la comunitat educativa per tal d’incentivar l’hàbit de la lectura, fomentar la creativitat en l’expressió escrita i reforçar les competències lingüístiques d’escriptura i lectura de l’alumnat des de P3 a 4t d’ESO. El certamen consta de sis categories, cinc de les quals són per a creacions individuals en funció de les diferents edats, i una per a creacions col·lectives de classes. Des de l’any passat, les categories reben la denominació de destacats autors i autores de la literatura catalana, com Joana Raspall, Miquel Martí i Pol, Maria Barbal, Maria Aurèlia Capmany, Josep Carner i Àngel Guimerà. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica municipal i la presentació de candidatures es podrà fer fins al 21 de març. El lliurament de premis se celebrarà el dia 22 d’abril al matí.

La participació en aquest certamen literari es vehicula a través de les escoles i instituts del municipi que són les encarregades de presentar les obres del seu alumnat. Les creacions es poden presentar en les modalitats de narrativa (ficció o no-ficció) i poesia, la temàtica és lliure, però l’extensió és de, com a màxim, 10 pàgines. Les obres poden tenir autoria individual o col·lectiva, han d’estar escrites en llengua catalana i han de ser inèdites, és a dir, que no poden haver estat publicada ni tampoc haver guanyat cap altre premi. El nombre d’obres que pot presentar cada centre educatiu està limitat a un màxim de quatre individuals i una col·lectiva per etapa educativa de segon cicle d’infantil i primària, conjuntament, i de secundària. Les obres han de presentar-se en format digital.

El concurs està integrat per la categoria Joana Raspall, per a les creacions de cicle infantil i cicle inicial de primària; la categoria Miquel Martí i Pol, per a les redaccions de cicle mitjà de primària; la categoria Maria Barbal, per als treballs de cicle superior de primària; la categoria Maria Aurèlia Capmany, per a les de 1r i 2n d’ESO; la categoria Josep Carner per a les obres de 3r i 4t d’ESO; i, per últim, la categoria Àngel Guimerà per als treballs de classe o creacions col·lectives. El jurat valorarà les obres en base a l’estil literari, l’originalitat, el vocabulari emprat, la claredat, l’ordre d’idees i conceptes, l’estructura i el domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. Per a les categories de més petits, els criteris a valorar podran ser més aviat de format, disseny i originalitat.

El Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi estableix dos premis per categoria, que es podran atorgar un a narrativa i un altre a poesia o bé tots dos a alguna d’aquestes modalitats, i que consistiran en un lot de llibres editats en català valorat amb un import global de 1.060 euros. El lliurament de premis d’aquesta 15a edició tindrà lloc el divendres 22 d’abril de 10 a 11 del matí i les obres guanyadores s’exposaran a la Biblioteca Municipal L’Ateneu per a que tota la ciutadania les pugui gaudir.