Tanca
Esports 16 de maig de 2023

La piscina municipal d’estiu d’Esparreguera obrirà del 15 de juny al 3 de setembre

Tot i la situació de sequera, el Pla especial del govern català permet omplir les piscines d’ús comunitari per raons de salut pública. Els abonaments individuals i familiars d’accés a la instal·lació es posaran a la venda a partir del 29 de maig a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Per adquirir-los caldrà sol·licitar cita prèvia o realitzar el tràmit en línia des de la seu electrònica municipal

La piscina municipal d’estiu d’Esparreguera començarà la temporada el dijous 15 de juny i obrirà de dilluns a diumenge d’11 del matí a 7.30 de la tarda fins al diumenge 3 de setembre. Malgrat la situació excepcional de sequera, el passat mes d’abril el govern català va aprovar la modificació del Pla especial contra la sequera i, entre d’altres mesures, va autoritzar a omplir les piscines d’ús comunitari per raons de salut pública i per tal que aquests equipaments puguin fer de refugi climàtic. Els abonaments d’accés a la instal·lació es posaran a la venda a partir de dilluns 29 de maig, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Per a sol·licitar-lo caldrà demanar cita prèvia i portar omplert el formulari de sol·licitud així com la documentació que correspongui segons els diferents supòsits. El tràmit també es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Aquesta temporada, com a novetat, l’abonament a la Piscina Coberta de Can Pasqual donarà accés a la piscina d’estiu durant tota la temporada d’obertura.

Aquest any el preu de les entrades i els abonaments varia en aplicació de la modificació de l’ordenança fiscal número 26 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions esportives, aprovada pel Ple municipal el juny de l’any passat. Amb aquesta modificació es creen quotes atenent a criteris diferenciats en funció de l’etapa del cicle de vida de la persona usuària (infància, adolescència i joventut, adultesa, gent gran i pensionistes); es distingeix entre quota general i quota reduïda atenent a casuístiques que incideixen directament sobre la capacitat econòmica general dels usuaris (possessió del certificat de discapacitat del 33%, possessió del carnet de família nombrosa o monoparental, o pensionista); i s’estableix una única quota per a l’accés a la piscina coberta i la piscina d’estiu, amb l’objectiu d’oferir a l’usuari la pràctica continuada esportiva.

Així el preu de l’abonament de temporada en quota general és de 30 euros per als infants entre 4 i 11 anys; 42 euros per als joves entre 12 i 29 anys; 60 euros per a les persones entre 30 i 64 anys; 30 euros per a les persones de 65 anys o més; i 100 euros per l’abonament familiar. A més, s’aplica una quota reduïda, amb un descompte del 30% , en els abonaments per a persones amb discapacitat, famílies nombroses i monoparentals i pensionistes. Pel que fa a les entrades puntuals, la jornada sencera té un preu de 2,25 euros per a infants entre 4 i 11 anys; 3,15 euros per a joves de 12 a 29 anys; 4,5 euros per a adults de 30 a 64 anys; i 2,25 euros per a persones majors de 65 anys i pensionistes. A partir de les 3 de la tarda, el preu de l’entrada disminueix i és de 1,5 euros per a infants; 2,10 euros per a joves; 3 euros per a adults; i 1,5 euros per a jubilats i pensionistes.

L’abonament es pot sol·licitar, a partir del 29 de maig, a l’OAC, que atén de dilluns a dijous de 8.30 del matí a 2.30 del migdia, divendres de 8.30 del matí a 2 del migdia, i dimarts i dimecres de 4.30 de la tarda a 7 del vespre. Per a accedir-hi cal demanar cita prèvia a través de la web citaprevia.esparreguera.cat. També es pot realitzar el tràmit en línia des de la seu electrònica municipal. Les condicions de l’obertura de la piscina municipal d’estiu durant aquesta temporada, estan subjectes a l’evolució de la situació excepcional de sequera i les mesures que es puguin dictaminar des de la Generalitat per a fer-hi front.