Tanca
Esports 15 de juny de 2022

El Ple votarà la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de serveis esportius

Els canvis que es proposa aplicar pretenen adaptar l’ordenança a normativa, facilitar la tramitació administrativa i introduir beneficis fiscals atenent a criteris de capacitat econòmica. En aquest sentit, s’elimina la matrícula dels cursets de natació, s’inclou l’accés a la piscina d’estiu amb l’abonament de la piscina coberta i s’apliquen bonificacions per a joves

En el proper Ple municipal, que se celebrarà el dia 22 de juny, es portarà a debat i aprovació la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 26 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions esportives. Els canvis, que es van presentar ahir en comissió informativa als grups de l’oposició, s’han fet amb l’objectiu d’adaptar a normativa alguns aspectes inclosos en l’ordenança, simplificar la gestió administrativa i introduir beneficis fiscals per a les persones usuàries atenent a criteris de capacitat econòmica. Entre les modificacions més destacades hi figura la supressió de la matrícula dels cursets de natació, la inclusió de l’accés a la piscina d’estiu amb els abonaments de la piscina coberta, l’increment del preu de les entrades puntuals a la piscina d’estiu per a fomentar la compra d’abonaments, la inclusió de bonificacions per a joves en l’accés a la piscina coberta i la supressió de quotes no vinculades a capacitat econòmica i dels supòsits de gratuïtat.

La regidora d’Esports, Glòria Gonzàlez, ha explicat que “ja feia molt de temps que estàvem treballant en la modificació d’aquesta ordenança, però va arribar la pandèmia i vam haver d’aturar tot el procés, perquè van passar altres prioritats per davant”. “Aquests canvis tenen per propòsit posar en normativa alguns aspectes de l’ordenança que estaven desfasats, facilitar la tramitació a nivell intern i donar més beneficis per a la ciutadania”, ha subratllat Glòria Gonzàlez, qui ha apuntat que “també hem buscat beneficiar al col·lectiu de joves, de 12 a 29 anys, amb l’aplicació d’una tarifa reduïda tant a la piscina coberta com a la piscina d’estiu”. En referència a l’adaptació a normativa, la proposta de modificació de l’ordenança elimina la distinció entre persones empadronades i no empadronades i regula els supòsits on s’apliquen beneficis fiscals que no atenen a criteris generals de capacitat econòmica.

Pel que fa la simplificació de la gestió administrativa, la proposta estableix sistemes de facturació mensual, eliminant les quotes trimestrals i semestrals; aposta per reduir els abonaments per a l’accés a la Piscina Coberta, que passen de cinc (matí, migdia, mitja jornada, tot el dia i cap de setmana) a tres (matí, tot el dia i cap de setmana); suprimeix la matrícula en aquells serveis que tenen un principi i un final definits, com els cursos de natació; i elimina la distinció entre persones “sòcies” i “no sòcies” de la piscina coberta de Can Pasqual en els cursos de natació, ja que es tracten de serveis diferenciats.

Respecte a la introducció de beneficis fiscals, es creen quotes atenent a criteris diferenciats en funció de l’etapa del cicle de vida de l’usuari (infància, adolescència i joventut, adultesa, gent gran i pensionistes); es distingeix entre quota general i quota reduïda atenent a casuístiques que incideixen directament sobre la capacitat econòmica general dels usuaris (possessió del certificat de discapacitat del 33%, possessió del carnet de família nombrosa o monoparental, o pensionista); i s’estableix una única quota per a l’accés a la piscina coberta i la piscina d’estiu, amb l’objectiu d’oferir a l’usuari la pràctica continuada esportiva, i oferir un servei conjunt de vasos interiors i exteriors.

En aplicació d’aquests canvis, a la Piscina Coberta es proposa la creació de quadres tarifaris generals en funció del cicle de vida, de manera que els adults, de 30 a 64 anys, tindrien la quota base; els infants de 4 a 11 anys i les persones de 65 anys o més se’ls hi aplicaria un coeficient del 0,5%, i les persones joves, de 12 a 29 anys, gaudirien d’un coeficient del 0,70%. Aquestes quotes de cicle evolutiu s’aplicarien tant als abonaments com a les entrades puntuals i a les 10 entrades. També se suprimiria la reducció del 7% trimestral i el 12% anual i els supòsits de gratuïtat, com per exemple dels jubilats en la quota de cap de setmana.  

A la piscina d’estiu, també s’aplicarien les mateixes quotes de cicle de vida als abonaments i entrades puntuals, eliminant gratuïtats que no atenien a criteris generals de capacitat econòmica. Es proposa també l’aplicació unificada de les quotes reduïdes en els abonaments per a persones amb discapacitat, famílies nombroses i monoparentals i pensionistes, s’estableix una baixada de quota en l’abonament familiar i, per contra, un increment significatiu en les entrades puntuals, per a fomentar l’adquisició d’abonaments que mantenen quotes constants en la seva base. En els altres serveis contemplats en l’ordenança només s’apliquen canvis menors per adaptar-se a normativa i alguna arrodoniments en les tarifes.