Aigua

L'empresa concessionària del subministrament d'aigua al municipi d'Esparreguera és Aigües Esparreguera Vidal S.A. En data de 17 de maig de 2007 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat adjudicar a la companyia el contracte de concessió del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable al terme municipal d’Esparreguera per un període de 25 anys, així com el Reglament regulador del servei.