Normes d'ús dels espais naturals

Normes d’ús del Pla d’en Puig

  • Està prohibida l’acampada en tot l’espai.

  • Les barbacoes es poden utilitzar durant tot l’any i no cal demanar autorització expressa de l’ajuntament.

  • Si les barbacoes són precintades pel Cos d'Agents Rurals per l'elevat risc d'incendi, aquestes no poden ser utilitzades.

  • Resta prohibit encendre foc en qualsevol lloc fora de l'espai de les barbacoes.

  • Per a la realització de focs dins el recinte de l'Església de Santa Maria del Puig, cal sol·licitar una autorització per fer foc, ja sigui a l'Ajuntament d'Esparreguera o bé al Cos d'Agents Rurals.

  • Resta prohibit arrencar vegetació de la zona per encendre el foc. És necessari portar el material combustible de casa.

  • Un cop acabada la barbacoa, cal apagar les brases amb l'aigua de les aixetes instal·lades a l'espai.

  • Resta prohibit abandonar residus en tot l'espai del Pla del Puig, sota sanció entre 300 i 1.200 € (Ordenança núm. 20, del civisme i la convivència d'Esparreguera). 

  • És necessari que tots els usuaris del Pla del Puig s'enduguin les seves pròpies deixalles i les dipositin correctament en una àrea de contenidors del nucli urbà.

Per visitar l'interior de l'Església de Santa Maria del Puig, cal contactar prèviament amb els Amics de l'Església de Santa Maria del Puig, telèfon 93 777 23 06.