Tanca
Treball i Formació 11 de juliol de 2023

L’Ajuntament incorpora 25 nous professionals a través dels Plans d’Ocupació

Es tracta de 18 operaris de neteja viària contractats a través de la cinquena edició dels Plans Locals d’Ocupació i 2 auxiliars de gestió, 2 conserges i 3 netejadores d’edificis municipals que s’han incorporat a través dels Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona. Totes les contractacions són temporals, fins al desembre de 2023

L’Ajuntament d’Esparreguera ja ha incorporat els nous professionals que formaran part de la cinquena edició dels Plans Locals d’Ocupació. Es tracta de 18 operaris de neteja viària, que es van incorporar a finals de juny a la Brigada de Neteja Municipal per a realitzar, principalment, treballs de manteniment, reparació i neteja d’instal·lacions i dependències municipals, de la via pública i de zones enjardinades. La dotació econòmica d’aquests plans és de 215.000 euros amb càrrec al pressupost municipal del 2023. Paral·lelament, a finals de juny també s’han incorporat al consistori 2 conserges, 2 auxiliars de gestió i 3 netejadores d’edificis municipals, que formen part dels plans d’ocupació subvencionats per la Diputació de Barcelona. Aquestes contractacions tenen per objectiu ampliar la cobertura del foment de l’ocupació, totes són a jornada completa i estan previstes per un període inicial de 6 mesos, fins al desembre de 2023.

En referència als Plans Locals d’Ocupació, en aquesta edició, tots els perfils contractats estan adscrits a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, per a reforçar les tasques que realitza la brigada municipal pel que fa a la neteja i el manteniment de la via pública. Pel que fa a les persones professionals contractes a través dels plans d’ocupació subvencionats per la Diputació de Barcelona hi ha 2 auxiliars de gestió, un destinat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i l’altra a Serveis Socials Bàsics. També s’han incorporat 2 conserges, una dels quals està a Can Pasqual i l’altra a la piscina coberta de Can Pasqual. I, finalment, 3 netejadores d’edificis municipals, que realitzaran les seves tasques en les diferents seus municipals. A més, l’Ajuntament ha contractat també una tècnica d’inserció laboral que s’encarregarà de fer l’acompanyament laboral i la gestió de les actuacions vinculades als plans d’ocupació.

Paral·lelament, l’Ajuntament d’Esparreguera ha convocat places de diferents perfils mitjançant el programa Treball i Formació per a l’any 2023 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La convocatòria està adreçada a persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades. En aquesta edició es preveu incorporar una monitora per al TOCC, a través de la subvenció Línia Dona; 3 netejadors d’edificis públics municipals, a través de la línia d’ajuts per a contractar persones en situació d'atur de llarga durada; 1 netejador d’edificis municipals, dins la línia de persones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades destinatàries de la renda garantida de ciutadania; i 3 auxiliars de gestió dins la línia de majors de 52 anys. Les persones aspirants hauran de dirigir-se a l'Oficina de Treball per tal de comunicar el seu interès en participar en la convocatòria, restar a l’espera que aquest organisme confirmi el compliment de les condicions i ser derivades al procés selectiu. El SOC subvenciona el contracte de treball de 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i l’acompanyament a la persona contractada.