Tanca
Polítiques d'Igualtat 27 de juliol de 2022

L’Ajuntament presenta la diagnosi del Pla Local d’Igualtat de Gènere 2022-2025

El document valora positivament el compromís municipal amb la igualtat de gènere i les diverses accions que s’han dut a terme, però subratlla que cal incidir en la transversalitat, reforçar la comunicació i ampliar el SIAD. A partir d’aquesta informació es redactarà el pla d’accions i es finalitzarà el document, que s’aprovarà abans de finals d’any

L’Ajuntament d’Esparreguera avança en la redacció del Pla Local d’Igualtat de Gènere 2022-2025, que té per objectiu implementar la visió de gènere en tots els serveis municipals i definir els objectius i línies estratègiques sobre les quals incidir en relació a les diferents desigualtats encara existents entre homes i dones. En aquest sentit, ahir es va presentar a la comissió informativa de Drets Socials i Ciutadania la diagnosi de gènere de la situació actual del municipi, que ha detectat els punts forts i els punts de millora de la implementació de les polítiques d’igualtat gènere i les polítiques que incorporen la perspectiva de gènere. El document valora positivament el compromís municipal amb la igualtat de gènere i les diverses accions que s’han dut a terme en els darrers anys, però subratlla que cal incidir en la transversalitat, incrementant la perspectiva de gènere en àmbits com l’esport, la cultura i la visió de ciutat, reforçar la comunicació i ampliar les prestacions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Aquesta informació servirà ara per definir el pla d’accions que serà el full de ruta que guiarà les polítiques municipals en matèria d’igualtat en els propers quatre anys.

El Pla Local d’Igualtat de Gènere 2022-2025, que té un cost de 8.000 euros i ha estat adjudicat a la consultoria MiT, s’aprovarà durant l’últim trimestre de l’any. La regidora d’Igualtat i Diversitat, Sara Gòmez, ha afirmat que “aquest document és un instrument que ha de definir les polítiques feministes de tots els serveis municipals en els propers quatre anys” i ha subratllat que “hem volgut fer un pla transversal, participatiu i innovador”. Per això, per a fer la diagnosi s’ha combinat una metodologia qualitativa i quantitativa, a través de la recollida de dades i indicadors i documentació d’interès disponible a les diferents àrees de l’Ajuntament; una enquesta en línia destinada a la ciutadania per recollir les seves percepcions i propostes en relació a la igualtat efectiva entre dones i homes; entrevistes i focus group per apropar-se al coneixement de les necessitats, tant municipals com ciutadanes, sobre la igualtat de gènere, en les quals hi han participat La Turbina, l’Associació local contra el Càncer, Petjades de Colors, la Casa de la Dona, el Club Futbol Sala Esparreguera, el Club Bàsquet Esparreguera, la Colla de Diables d’Esparreguera, Creu Roja i ciutadania a títol individual. A més, s’han portat a terme diverses reunions de treball tècniques amb la Comissió d’Igualtat de Gènere per abordar la diagnosi del pla.

La diagnosi s’ha realitzat basant-se en sis línies estratègiques: compromís amb la igualtat de gènere; accions contra la violència masclista; drets i qualitat de vida; coeducació i transmissió d’una cultura igualitària; reformulació dels treballs i dels temps; i reconeixement del lideratge i la participació de les dones. En referència al compromís amb la igualtat de gènere, el document destaca com a punts forts que l’Ajuntament compta amb una Regidoria d’Igualtat des de l’any 2003, amb SIAD des del 2010 i que hi ha un compromís ferm amb la igualtat de gènere, ja que s’ha declarat Esparreguera com a municipi feminista i es compta amb Plans Locals d’Igualtat, el Pla Intern d’Igualtat i el Protocol Local per a l’abordatge de la violència masclista i el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. Com a punt a millorar hi figura treballar en la difusió del SIAD i de tots els serveis que s’ofereixen des de la Regidoria de Feminismes i LGBTI. Pel que fa a les accions contra la violència masclista, en la diagnosi s’apunta que el SIAD municipal disposa d’una psicòloga, que fa 16 sessions mensuals i una assessora jurídica que duu a terme 10 sessions mensuals. També que existeix la Comissió Local de Violència Masclista, que es reuneix tres cops l’any, i que s’han dut a terme múltiples activitats de sensibilització durant el 8M i 25N dels darrers anys. Tot i això, s’indica que caldria reforçar el servei del SIAD, impulsar grups d’ajuda mútua i psicoterapèutics, i garantir Punts Lila en tots els esdeveniments d’oci nocturn del municipi.

En la línia de drets i qualitat de vida es destaca que des de serveis socials també s’intervé en la prevenció i l’atenció de la violència masclista, que es duen a terme activitats de sensibilització en el marc del Dia de la Salut de les Dones i el Dia Internacional contra el Càncer de Mama, l’adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat (2020-2024) i que el servei de Convivència compta amb el Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina i el Protocol per a la prevenció i l’abordatge del matrimoni forçós. Per altra banda, s'apunta que caldria incorporar la percepció de les dones en el plantejament de la ciutat, des d’una mirada interseccional (seguretat, mobilitat, accessibilitat) i impulsar actuacions per promoure l’esport femení i la pràctica esportiva de les dones, sobretot en aquells esports que estan masculinitzats.

En la línia de la coeducació i transmissió d’una cultura igualitària es destaquen els tallers de prevenció de la violència masclista que s’han dut a terme els darrers anys a les escoles de primària i als instituts d’Esparreguera i s’assenyala que cal treballar per oferir tallers en matèria d’igualtat de gènere per a professorat i famílies i incorporar la perspectiva de gènere en la programació cultural. Pel que fa a la reformulació dels treballs i dels temps, s’indica com a positiva la tasca del Taller Ocupacional Can Comelles i s’apunta que caldria oferir programes d’ocupació i emprenedoria específics per a dones. Finalment, pel que fa al reconeixement del lideratge i la participació de les dones es destaca que Esparreguera té una gran varietat d’entitats municipals i que hi ha dues entitats feministes en actiu, Dona Activa i La Turbina. Com a aspecte a millorar s’anuncia que seria convenient disposar d’un registre amb perspectiva de gènere de les entitats municipals.