Tanca

En marxa una enquesta ciutadana sobre polítiques feministes i igualtat de gènere

Aquest procés participatiu s’emmarca en l’elaboració del Pla Local d’Igualtat de Gènere, un instrument que ha de definir les polítiques feministes des de tots els serveis municipals en els propers quatre anys. El qüestionari està obert a totes les persones d’Esparreguera majors de 16 anys i es pot respondre, fins a l’11 de maig, a través de la web decideix.esparreguera.cat

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat avui en marxa un procés participatiu per a conèixer les percepcions i les propostes de la ciutadania entorn les polítiques feministes i la igualtat de gènere en el municipi. Aquesta enquesta s’emmarca en l’elaboració del Pla Local d’Igualtat 2022-2025, una eina de treball transversal que incorpora diverses àrees del consistori amb l’objectiu d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals per tal d’afavorir la transformació cap a una societat més igualitària. El document aborda diferents línies estratègiques, com són el compromís amb la igualtat, les accions contra les violències envers les dones, els drets i qualitat de vida de les dones, la coeducació i la participació. El qüestionari està obert a tota la ciutadania major de 16 anys i es pot realitzar online a través de la plataforma participativa Esparreguera Decideix. El procés estarà obert fins al dia 11 de maig i consta de catorze preguntes sobre diferents aspectes relacionats amb els serveis municipals i amb propostes d’accions en diferents àmbits com el foment de la igualtat, la conciliació i la corresponsabilitat o la reducció de la violència de gènere.

L’enquesta consta d’una primera part de definició del perfil de l’enquestat, on es pregunta sobre el gènere de la persona, la franja d’edat i el temps que fa que resideix a Esparreguera. Una segon bloc de preguntes fa referència al coneixement de la ciutadania respecte els serveis municipals vinculats a la igualtat, com el Servei d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD) i el servei de Feminismes i LGTBI d’Esparreguera. Així mateix, es demana l’opinió sobre el seu funcionament i la informació que proporcionen i què es podria millorar des d’aquests serveis per l’assoliment de la igualtat. Finalment, hi ha un tercer bloc de respostes obertes, en les quals es fan preguntes vinculades a les diferents línies estratègiques del pla, i es demana la ciutadania que proposi accions per fomentar la igualtat des de l’Ajuntament, per reduir la violència masclista en el municipi, per incloure totes les dones (dones amb discapacitat, dones migrades...), per fomentar la igualtat de gènere en l’àmbit de la infància, la joventut, l’educació i la cultura, per fomentar la conciliació i la corresponsabilitat i per fomentar el reconeixement del lideratge i la participació de les dones a la vida pública.

Les persones interessades en participar en l’enquesta ho poden fer digitalment a través de la plataforma web Esparreguera Decideix. Aquest qüestionari forma part de la fase de diagnosi de l’estat de les polítiques d’igualtat al municipi del Pla Local d’Igualtat 2022-2025, que també ha comptat amb una anàlisi intern de documentació i activitats realitzades pels diferents serveis municipals i la creació de grups de discussió. Al juny és previst tenir el document d’aquesta fase de diagnosi i començar a treballar en les conclusions, els objectius i la proposta d’accions del pla.