Normativa higienicosanitària en establiments no sanitaris

Els establiments i instal·lacions on es fan pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de complir uns els requisits higienicosanitaris i estan subjectes al tràmit d'autorització municipal prèvia. Aquestes pràctiques estètiques no estan exemptes de riscos i complicacions com són les infeccions, al·lèrgies i trastorns anatòmics si no es realitzen en òptimes condicions d’higiene i seguretat. Aquesta normativa l'hauran d'aplicar tots aquells establiments no sanitaris on es fan pràctiques, de manera exclusiva o conjuntament amb altres activitats, de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

  • S'entén per tatuatge el procediment de decoració del cos humà mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.

  • S'entén per micropigmentació el procés d'embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.

  • S'entén per pírcing el procediment de decoració del cos humà consistent en la perforació de la pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de penjar joies i objectes de metall. Queda exclosa d’aquesta definició la perforació del lòbul de les orelles mitjançant la tècnica de subjecció de l'arracada de manera automàtica, estèril o d’un sol ús.

La sol·licitud, juntament amb la memòria descriptiva de l'activitat, s'ha d'adreçar a l'ajuntament (Pl. de l'Ajuntament, 1) per a l'autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing.