Seguretat alimentària

Es considera la seguretat alimentària com la garantia que té la persona consumidora de la innocuïtat dels aliments amb relació als perills biològics, físics i químics.

Els ajuntaments, segons la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública, tenen assignades les competències de prevenció de riscos per a la salut relacionats amb els aliments en les activitats de comerç al detall, la restauració, la producció d'àmbit local i el transport urbà.
Els establiments o activitats alimentàries han de presentar una Declaració Responsable Sanitària juntament amb els tràmits necessaris per a registrar-se al cens d'activitats.