ADF Esparreguera

Després dels incendis que van assolar Catalunya el 1986 i fruit de la preocupació per la defensa del patrimoni natural i paisatgístic d'Esparreguera i els seus voltants es va crear l'any 1989, l'Agrupació de Defensa Forestal Olesa de Montserrat-Esparreguera.

L'essència de l'Agrupació de Defensa Forestal és la intervenció en matèria de prevenció d'incendis, destacant-se com a treballs:

1. Treballs de neteja i manteniment de l'esplanada de l'Ermita de Santa Maria del Puig.

2. Manteniment, poda i neteja de pistes i espais forestals del terme municipal, a determinar en funció de l'estat de les mateixes i sempre d'acord amb les recomanacions del Pla de Protecció contra Incendis de la Diputació de Barcelona (PPI) i l'aplicació del Pla d'Incendis Forestals.

3. Col·labora amb l'Ajuntament en actes públics de caràcter lúdic-esportiu.

4. Intervé en situacions d'urgència, requerits per l'Ajuntament, en tasques de suport en seguretat civil, emergències i extinció d'incendis urbans o industrials.

5. Coopera amb la Regidoria de Medi Ambient en tasques d'iniciativa ambiental, tals com auditories, l'elaboració de guies d'itineraris turístic-ambientals o la promoció d'espais d'interès natural.

6. Coopera amb la Regidoria d'Emergències i Seguretat Civil en tasques de suport tècnic i prevenció.