Policia Local

La Policia Local és un servei destinat a protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats, preservar la convivència pacífica i fomentar la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, i en especial dels veïns i veïnes d’Esparreguera.