Prevenció d'incendis

Els incendis són un risc especial catalogat dins del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) d’Esparreguera. La prevenció d’incendis compta amb mesures  i accions de prevenció per tal de reduir aquest risc, així com una normativa d’actuació per minimitzar-ne les repercussions de l’emergència.

Permisos per a fer foc

Del 15 de març al 15 d'octubre, és necessari sol·licitar un Permís per a fer foc, amb un mínim d’antelació de 15 dies, i presentar-lo degudament omplert a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Esparreguera. Aquest es remetrà a la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural per tal que s'autoritzi o no el permís.

Del 15 d'octubre al 15 de març, és necessari presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Esparreguera, un Comunicat de Crema.