Taula d'entitats

L’objectiu principal de la creació de la Taula d’Entitats Esportives neix de la necessitat d’un espai continu de treball entre l’administració pública i la resta d’agents que conformen el sistema esportiu a Esparreguera.

 Estarà formada per a les entitats i clubs esportius, centres educatius, associacions, federacions, consells, agrupacions, col·lectius, empreses i altres agents relacionats amb l’esport a Esparreguera.

Temporització

La taula d’entitats estarà estructurada en sessions de treball, es realitzen per mantenir un contacte continu entre els agents locals que conformen l’esport a Esparreguera.

Metodologia

La metodologia de la sessió de treball seguirà una dinàmica d’intercanvi d’experiències, idees, temàtiques, propostes, aportacions i plantejaments.

Continguts

Cada sessió de treball tractarà uns continguts diferents segons la temàtica plantejada amb relació a l’esport local.