Jocs Esportius Escolars

Els Jocs Esportius Escolars són un programa d’activitat física per a nens i nenes de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs de primària que s’inicien en la pràctica de diferents esports col·lectius. L’objectiu d’aquesta activitat és la formació integral dels infants a través d’una pràctica poliesportiva de la qual s’obté una millora general de les capacitats físiques bàsiques.

Es realitzen dues hores d’entrenament a la setmana i les trobades de competició en l'àmbit local es realitzen, quinzenalment, els dissabtes al matí. Els entrenaments es desenvolupen a les instal·lacions de la mateixa escola en horari extraescolar.

Els Jocs Esportius Escolars s’estructuren per trimestres i segueixen el calendari escolar local.

Calendari

  • 1r trimestre: handbol, futbol sala i atletisme
  • 2n trimestre: bàsquet, raquetes, vòlei i hoquei
  • 3r trimestre: atletisme i futbol camp.

Es faran trobades quinzenals dels diferents esports durant el curs.

Entrenaments i competicions

Es realitzen dues hores d’entrenament a la setmana i competició en l'àmbit local els dissabtes al matí. Els entrenaments es desenvolupen a les instal·lacions de la mateixa escola en horari extraescolar.  
 
Escola Pau Vila 
Dimarts i divendres de 16.30h a 17.30h 

Escola Mare de Déu de la Muntanya 
Dimarts i Dijous de 16.30h a 17.30h

Escola Montserrat 
Dimecres i Divendres de 16.30 a 17.30 h

Escola Les Roques Blaves 
Dimarts i Dijous de 16.30 a 17.30 h

Escola Taquígraf Garriga  
Dilluns i Dimecres de 16.30 a 17.30 h 

Escola El Puig 
Dilluns i Dimecres de 16.30 a 17.30 h 

Escola Estel 
Dilluns i Dimecres de 16.50 a 17.50h 

Quotes i forma de pagament

Quota anual: 80 €* | Quota reduïda: 56 €

* El preu de la taxa pot variar a partir de gener 2024 segons l’Ordenança Fiscal núm.26

Documentació necessària

Per a la inscripció caldrà posar-se en contacte amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Esparreguera o amb la persona responsable de cada centre escolar. La documentació que cal portar serà:

- Full d’inscripció omplert
- Fotocòpia de les dades bancàries per domiciliar els rebuts on consti el nom del titular
- Fotocòpia del DNI del titular del compte