Jocs Esportius Escolars

Els Jocs Esportius Escolars són un programa d’activitat física per a nens i nenes de 1er, 2on, 3er, 4rt, 5è i 6è curs de primària que s’inicien en la pràctica de diferents esports col·lectius.

L’objectiu d’aquesta activitat és la formació integral dels infants a través d’una pràctica poliesportiva de la qual s’obté una millora general de les capacitats físiques bàsiques.
Es realitzen dues hores d’entrenament a la setmana i competició a nivell local els dissabtes al matí. Els entrenaments es desenvolupen a les instal·lacions de la mateixa escola en horari extraescolar.

Els entrenaments i la competició dels Jocs Esportius Escolars s’estructuren per trimestres i segueixen el calendari escolar local.

Calendari

1er Trimestre: Futbol sala
2on Trimestre: Bàsquet - Handbol
3er Trimestre: Futbol 7

Puntualment, també es faran trobades puntuals d'altres esports durant el curs.

Entrenaments i competicions

Es realitzen dues hores d’entrenament a la setmana i competició a nivell local els dissabtes al matí. Els entrenaments es desenvolupen a les instal·lacions de la mateixa escola en horari extraescolar.  
 
Escola Pau Vila 
Dimecres i divendres de 16.30h a 17.30h 

Escola Mare de Déu de la Muntanya 
Dimarts i Dijous de 16.30h a 17.30h

Escola Montserrat 
Dimecres i Divendres de 16.30h a 17.30h

Escola Roques Blaves 
Dimarts i Dijous de 16.30 a 17.30 

Escola Taquígraf Garriga  
Dilluns i Dimecres de 16.30 a 17.30 

Escola El Puig 
Dilluns i Dimecres de 16.30h a 17.30h 

Escola Estel 
Dilluns i Dimecres de 16.50h a 17.50h 

Quotes i forma de pagament

Quota anual: 80 €* | Quota reduïda: 56 €
Cal ser membre de l’AMPA de la mateixa escola.

* El preu de la taxa pot variar a partir de gener 2023 segons l’Ordenança Fiscal núm.26

Documentació necessària

Per a la inscripció caldrà posar-se en contacte amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Esparreguera o amb la persona responsable de cada centre escolar. La documentació que cal portar serà:

- Full d’inscripció omplert
- Fotocòpia de les dades bancàries per domiciliar els rebuts on consti el nom del titular
- Fotocòpia del DNI del titular del compte