Pla Director d'Esports

El Pla Director d'Esports de l’Ajuntament d’Esparreguera és un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'esport que ha de permetre afrontar un creixement de la pràctica esportiva  amb les millors garanties de qualitat dels equipaments esportius i espais exteriors municipals. L’esport de base, la tecnificació, l’esport com eina de salut i benestar per a tothom, han de ser
les claus de l’esport del futur a Esparreguera.

El Pla Director d'Esports 2022-2032 té com a objectiu principal definir el model esportiu del municipi i establir les línies estratègiques d'actuació per tal d'incentivar i promocionar de manera més efectiva l'activitat física i esportiva entre la ciutadania. Després d'una fase diagnosi, el Pla Director contempla 5 línies estratègiques que inclouen diverses accions:

  • Ordenar els equipaments esportius Municipals
  • Ordenar la relació amb les entitats esportives
  • Incrementar la pràctica esportiva 
  • Transversalitat de l’Esport al Municipi 
  • Comunicació

Podeu consultar totes les accions i la seva implementació al document del Pla Director d'Esport 2022-2032: