Tanca
Esports 27 de gener de 2023

L’Ajuntament renova cistelles i porteries de pistes esportives de barris i repinta les dels centres educatius  

El consistori ha finalitzat les actuacions de repintat de línies al paviment de les pistes esportives de set centres educatius públics del municipi i també el muntatge de nou equipament antivandàlic a les pistes poliesportives del Barri Font, Can Comelles i la Zona Esportiva. El cost total de les dues inversions ha estat de 26.684 euros

L’Ajuntament d’Esparreguera ha finalitzat aquesta setmana dues actuacions de millora de les pistes esportives dels barris i dels centres educatius del municipi. Per una banda, s’han instal·lat tres jocs de dues porteries i tres jocs de dues cistelles antivandàliques a les pistes del Barri Font, Can Comelles i la Zona Esportiva. Aquesta actuació l’ha realitzat l’empresa Talleres Palautordera SA – TP Sport, a la qual s’ha adjudicat el contracte per un import de 15.058 euros, iva inclòs. D’altra banda, també aquest mes de gener ha finalitzat el repintat de línies esportives al paviment de les pistes esportives de les escoles públiques Montserrat, Taquígraf Garriga, Pau Vila, Les Roques Blaves i el gimnàs del Mare de Déu de la Muntanya i també les pistes exteriors dels dos centres d’educació secundària públics del municipi, El Cairat i El Castell. Aquest servei ha anat a càrrec de l’empresa Brolasa Pintors SL, qui l’ha realitzat per un import d’adjudicació d’11.626 euros, iva inclòs.

La regidora d’Esports, Glòria Gonzàlez, ha explicat que “en els darrers anys hem intentant no només fer manteniment, sinó també anar fent petites inversions en diferents equipaments esportius que ho necessitaven, com la piscina municipal de Can Pasqual, la piscina d’estiu o el pavelló El Castell, i també les pistes esportives municipals dels barris”. En aquest sentit ha apuntat que en l’actuació que ha finalitzat aquesta setmana, s’han prioritzat les actuacions més necessàries amb l’objectiu de garantir la renovació del material que ja havia esgotat la seva vida útil i també proporcionar cistelles a pistes en les quals no n’hi havia. Així mateix, la regidora ha afegit que “a més d’intentar promocionar aquests espais dedicats a la pràctica de l’esport, també hem volgut donar suport i importància a l’activitat física que es fa a les escoles i instituts, on hi ha pistes i gimnasos que no només utilitza l’alumnat dels centres, sinó que també acullen moltes activitats extraescolars”.

Pel que fa al nou equipament esportiu, s’han instal·lat tres jocs de dues porteries d’handbol-futbol sala model antivandàliques de mides 3 x 2 metres, construïdes amb perfil d’acer de 80 x 80 mm i amb franges vermelles i blanques a les dues pistes poliesportives de la Zona Esportiva i a la pista del Barri Font. A més, s’han col·locat tres jocs de dues cistelles de bàsquet fixes antivandàliques encastades directament al paviment a les pistes poliesportives del Barri Font i Can Comelles, on les que hi havia hagut es van haver de retirar perquè estaven en mal estat, i també a la segona pista de la Zona Esportiva, on ja hi havia dues cistelles instal·lades en mitja pista i ara se n’han col·locat dues més per a tenir dos camps per jugar a aquest esport, ja que és un espai molt freqüentat i amb molta activitat esportiva.

Paral·lelament, les actuacions realitzades als cinc centres d’educació infantil i primària públics del municipi han inclòs el pintant de línies de diferents camps esportius, tant exteriors com interiors. Així a l’escola Taquígraf Garriga s’ha realitzat el condicionament de la pista poliesportiva exterior que inclou el pintat de línies d’un camp de futbol sala i dos camps de mini-bàsquet. A l’escola Montserrat s’han pintat les línies d’un camp de futbol sala, un camp de mini-bàsquet i un camp de voleibol. A l’escola Pau Vila les actuacions han inclòs el pintat de línies d’un camp de futbol sala i dos camps de mini-bàsquet així com la reparació i sanejament de zones afectades. A l’escola Les Roques Blaves s’han pintat les línies d’un camp de futbol sala, dos camps de mini-bàsquet i un camp de voleibol i també s’han fet actuacions de reparació i sanejament de zones afectades. I a l’escola Mare de Déu de la Muntanya s’ha realitzat el condicionament del gimnàs interior que inclou el pintat de línies d’un camp de mini-bàsquet. Pel que fa als dos centres públics d’educació secundària, a l’institut El Castell s’ha condicionat la pista poliesportiva exterior amb el pintat de línies d’un camp de futbol sala, un camp de mini-bàsquet i un camp de voleibol. I a l’institut El Cairat, les actuacions a la pista poliesportiva exterior han consistit en el pintat de línies d’un camp de futbol sala i dos camps de mini-bàsquet.