ERC-AM - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Plaça Ajuntament, 1, Esparreguera

Regidors

2n Tinent d'Alcaldia

Mobilitat | Seguretat i Protecció civil

Tinent d'Alcaldia

Joventut | Turisme | Emprenedoria | Acció jove

Empresa | Comerç, consum i mercats | Ocupació