Organització dels fons documentals

L’Arxiu Municipal és el servei que s’ocupa de gestionar, conservar, organitzar, difondre i posar a l’abast dels ciutadans i de la pròpia administració tota la documentació municipal que generen els diferents serveis municipals.

El fons de l’arxiu està format per, aproximadament un quilòmetre lineal de documentació amb una cronologia que comprèn des del segle XVII fins al moment actual.

Destaca pel volum i abast el Fons de l'Ajuntament d’Esparreguera, això no obstant, a més de la documentació municipal, l’arxiu preserva fons patrimonials i altra documentació relacionada amb Esparreguera. En aquest sentit, es poden produir increments del fons a partir de donacions de persones privades i institucions del poble.

1. Fons públics:

101- Fons Ajuntament d’Esparreguera (1770-2018)

102- Subfons Residència Municipal de Can Comelles (1982-2016)

103- Subfons Ràdio Esparreguera (2001-2013)

104- Subfons Jutjat de Pau d’Esparreguera (1996-2017)

2. Fons personals

3. Col·leccions factícies:

901- Col·lecció de fotografies (1890-2017)

902- Col·lecció de publicacions

903- Col·lecció de pergamins (s. XIII-XVI)

904- Col·lecció cartells i programes (1930-2019)

905- Protocols notarials (1574-1833)

4. Biblioteca auxiliar