Serveis de l'Arxiu

L’Arxiu Municipal d’Esparreguera és el servei que s’ocupa de gestionar, conservar, organitzar, difondre i posar a l’abast dels ciutadans i de la mateixa administració tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis municipals. A més, també recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar mitjançant cessió o donació. L’Arxiu és la memòria col·lectiva dels seus ciutadans i reflecteix els canvis i les transformacions viscudes al llarg de la seva història.

 

Informació de contacte de l'Arxiu Municipal

 

Qualsevol persona té dret a consultar els arxius i registres públics com un dret ciutadà. L’accés a la documentació és lliure, però es farà efectiu sempre que no hi hagi restriccions legals. Per a fer consultes a l’Arxiu Municipal, només s’ha d’omplir una fitxa amb les dades personals i el motiu de la consulta.

Es fan fotocòpies i reproduccions digitals dels documents sempre que no hi hagi risc de malmetre l’original en paper o no hi hagi algun tipus de restricció legal fonamentada en la Llei orgànica de protecció de dades personals.

L’Arxiu també conserva una gran col·lecció de fotografies de l’àmbit d’Esparreguera, que poden ser consultades sempre que no hi hagi restriccions d’accés i depenent de la sol·licitud que es faci.

En línies generals podem establir que els serveis de l'Arxiu Municipal són:

  • Consulta de documentació municipal

  • Reproducció de documents en fotocòpies o format digital

  • Assessorament als investigadors i estudiants en la recerca d’informació i documentació

  • Visites guiades als alumnes de les escoles i instituts de la vila a l’Arxiu Municipal, on es poden veure els seus documents i on s’explica què és un arxiu, com funciona, per a què serveix i qui pot accedir-hi

  • Visites guiades pels diferents indrets de la vila que tenen un pes important en la nostra història

  • Xerrades a les escoles i instituts sobre diferents aspectes històrics d’Esparreguera

  • Assessorament en els treballs de recerca