Jocs Florals

Amb la finalitat de promoure la utilització escrita de la llengua catalana en el registre literari, es convoquen per Sant Jordi els Jocs Florals d'Esparreguera.

Hi poden participar totes aquelles persones que tinguin 15 anys complerts i ser nascudes, residents o estudiants a Esparreguera. L'obra ha d'estar escrita en llengua catalana, ha de ser inèdita, no pot haver estat publicada enlloc ni tampoc pot haver guanyat cap altre premi.

L'autoria de l'obra ha de ser individual. El tema és lliure i es valora l'originalitat, la correcció lingüística així com els recursos literaris emprats. En la modalitat de Narrativa, es podran presentar obres de fins a dotze pàgines, amb un mínim de set pàgines. En la modalitat de Poesia, es podrà presentar un poema o un conjunt de poemes des d'un mínim de vint versos fins a un màxim de cent versos.

S'estableixen cinc premis, un per a cada categoria:

  • Narrativa adults
  • Poesia adults
  • Narrativa jove
  • Poesia jove
  • Excel·lència lingüística

Els premis consistiran en lots de llibres editats en català, a elecció de la persona guanyadora, valorats en 300 euros.