Comissionat de Cultura

El Comissionat de Cultura és un òrgan participatiu que es va posar en marxa el maig de l’any 2020. Està format per representants polítics i tècnics del mateix Ajuntament així com per representants d’entitats locals, institucions culturals i professionals del sector cultural. Impulsa la cultura a Esparreguera des de les vessants política, tècnica, cultural i ciutadana i amb el propòsit d’assolir un model cultural municipal estratègic, artístic i popular, integrador i cohesionador. Es tracta d’un òrgan contemplat en el model de governança de l’actual mandat.

Compta amb diverses eines de participació: els fòrums trimestrals, on es dona compte dels aspectes treballats i de les conclusions i fites assolides; els equips de treball al voltant de qüestions com el cicle festiu i la programació cultural; i el portal Participa 311 (Esparreguera Decideix), una eina d’opinió, control i fiscalització constant, on es publiquen les actes de les reunions, el calendari de sessions, els estudis i/o documents que es desenvolupin dins del Comissionat i les consultes ciutadanes i fòrums de participació oberta. 

 

Plataforma Participa 311 (Esparreguera decideix)