Concurs de Pintura Ràpida

El Concurs de Pintura Ràpida és una activitat artística i tradicional de la programació de la Festa Major d'Esparreguera que transforma l'espai públic de la vila en un escenari perquè els artistes surtin al carrer buscant la inspiració per a la creació de les seves obres tot aproximant la tècnica pictòrica als vilatans. Els carrers esdevenen aparadors de la vitalitat artística del municipi.

La participació està oberta a tots/es els/les artistes. Durant un matí han de desenvolupar una obra individual i original amb una tècnica pictòrica i procediment lliures. El tema és lliure, però s'ha d'ajustar obligatòriament als límits de la vila d'Esparreguera i el seu terme municipal.

El Concurs de Pintura Ràpida està integrat per les categories següents amb els corresponents premis:

  • Categoria adults: a partir de 18 anys.

- Primer premi: 500 euros

- Segon premi: 300 euros

- Tercer premi: 200 euros

  • Categoria jove: de 12 a 17 anys.

- Primer premi: lot de productes artístics valorat en 500 euros

- Segon premi: lot de productes artístics valorat en 300 euros

- Tercer premi: lot de productes artístics valorat en 200 euros