Campanyes de sensibilització

L'Ajuntament d'Esparreguera ha promogut diverses campanyes de sensibilització amb la finalitat de comunicar a la ciutadania la necessitat d'erradicar les violències masclistes i treballar per fer efectiva la igualtat de totes les persones, independent de la seva orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

En les diferents campanyes s'han editat i produït materials informatius de sensibilització que han estat distribuïts en els punts lila-arc iris i també en els tallers i xerrades informatives. L'última campanya, que compta amb les il·lustracions de la Laura Falguera, gira entorn tres eixos principals: la igualtat de gènere ("Mereixem la igualtat"), la prevenció de la violència sexual en els entorns d'oci ("Volem ballar tota la nit amb llibertat") i, finalment, l'erradicació de la violència masclista en general ("Exigim seguir vives"). Els tres lemes consolidats s'integren dins els dies assenyalats i commemoracions oficials com són el 8 de març, les festes majors d'Esparreguera o el 25 de novembre.