Pla comarcal per la diversitat sexual i de gènere

El Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020 - 2024, és el full de ruta de les polítiques públiques comarcals per a possibilitar la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones LGBTI. En aquest pla es defineixen els objectius i mesures per a la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones LGBTI, constituint la base pel desenvolupament d'una estratègia integral orientada a erradicar la LGBTIfòbia i garantir els drets de les persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals.

El pla d'acció es desenvolupa al voltant de 7 àmbits en què cadascun d'ells incorpora les línies estratègiques, amb objectius i mesures concretes, per tal de donar resposta a les necessitats detectades:

  • Impuls de les polítiques de diversitat sexual i de gènere.
  • Acció contra la LGBTIfòbia i la violència cap a les persones LGBTI.
  • Coeducació i transmissió de valors igualitaris.
  • Espai públic, visibilitat i participació de les persones LGBTI.
  • Promoció dels drets laborals de les persones LGBTI.
  • Salut i drets sexuals i reproductius.
  • Cultura, mitjans de comunicació i esports