Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

El Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina de la Generalitat de Catalunya és un instrument de treball, d'assessorament i d'informació àgil i útil que estableix un pla d'acció contra la pràctica de l'ablació. S'adreça als professionals i presenta recomanacions i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut, dels serveis socials, dels centres docents, dels cossos de seguretat i de les entitats.

Amb l'objectiu de donar una resposta integral a les dones que pateixen qualsevol situació de violència masclista, aquest Protocol es complementarà i es coordinarà amb el Protocol marc i el circuit nacional per a una intervenció coordinada envers la violència masclista i s'hi concreten un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació entre les institucions públiques i altres agents implicats.