Servei d'Atenció Integral

El Servei d'Atenció Integral (SAI) del Baix Llobregat és un servei comarcal adreçat principalment a les persones LGBTI dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca del Baix Llobregat, i de tots aquells municipis que no disposin d'un Servei d'Atenció Integral municipal. 
 
És un servei de proximitat on es poden adreçar qüestions sobre diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere. Ofereix una atenció integral a les persones LGBTI donant suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits, com el canvi de nom a la Targeta Sanitària per a persones trans. A més, el SAI dona suport per a l'organització d'accions contra la LGBTIfòbia.