Serveis d'intervenció especialitzada

El Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) del Baix Llobregat ofereix informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com els seus fills i filles a càrrec. El SIE porta a terme programes específics i integrals en l'àmbit de la prevenció i de l'assistència i reparació.