Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

L'objectiu del Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci de la Generalitat de Catalunya és establir pautes d'actuació per prevenir situacions de violències sexuals en entorns d'oci i per actuar si s'acaben produint. Pretén ser el punt de partida en l'actuació i la coordinació dels diferents professionals de la seguretat que exerceixen les seves funcions a Catalunya, especialment en l'àmbit de les violències sexuals no tipificades al Codi Penal.

L'Ajuntament d'Esparreguera es va adherir a aquest protocol el maig de 2021. La durada de l'adhesió és de 4 anys i contempla formacions a la Policia Local, al personal municipal vinculat a l'organització d'activitats festives i d'oci, a les entitats locals i a les empreses d'oci nocturn per a donar-los de criteris operatius per a establir les pautes d'actuació davant de les violències sexuals en espais i entorns d'oci.