Protocol marc de dol en cas de feminicidi

El Protocol marc de dol en cas de feminicidi del Consell Comarcal del Baix Llobregat va sorgir l'octubre de 2019 en el si de la Comissió de violència masclista. El document va ser aprovat de forma unànime el 20 de gener de 2020 pel Ple del Consell per tal d'abordar els casos de violència masclista i generar unes pautes d'actuació per posar-les a l’abast dels municipis de la comarca i facilitar a totes les víctimes un procés de reparació i recuperació de les conseqüències traumàtiques del que ha succeït.

L'objectiu del protocol és establir un pla precís i detallat per tal que els serveis municipals puguin intervenir de manera coordinada en els casos de feminicidis íntims (de dones assassinades a mans de la seva parella o exparella), acompanyant el procés de reparació i recuperació de l'entorn de les víctimes i actuant sobre la comunitat des d'una dimensió global, a partir dels següents àmbits:

  • Accions de rebuig institucionals adreçades al conjunt de la ciutadania per mostrar la condemna a la violència masclista vers les dones, i la solidaritat amb les famílies i l'entorn més proper de les víctimes.
  • Accions de suport psicosocial a les famílies i l'entorn més proper de la víctima, en què es determinen les actuacions que han de realitzar els diferents equips de professionals en cada cas, per donar respostes més adients i eficaces.
  • Accions en l'àmbit educatiu, en aquells casos en què la víctima tingui fills i filles menors d'edat, o que la víctima sigui membre de la comunitat educativa, entenent que persones concretes, tota una aula o tot un centre poden necessitar un acompanyament específic.