PSC-CP - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

[email protected] 93 777 48 58

Carrer Baix, 41, Esparreguera

Regidors

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Bon govern | Atenció ciutadana | Serveis informàtics | Policia local

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Partrimoni municipal | Organització i persones | Cultura | Comunicació

3a Tinenta d'Alcaldia

Coordinadora d'Àrea Territori i Sostenibilitat

Urbanisme i via pública

4t Tinent d'Alcaldia

Contractació i serveis jurídics | Serveis econòmics | Aigua i energia

Tinent d'Alcaldia

Espai natural | Salut pública | Residus | Via pública i verd urbà

Tinenta d'Alcaldia

Cooperació | Feminismes i LGTBI | Convivència | Protecció i tinença d'animals

Educació | Infància | Esports

Serveis socials especialitzats | Serveis socials bàsics | Gent gran