Atenció domiciliària i dependència

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)  

El Servei d'Ajuda a Domicili són el conjunt d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal. El servei d'ajuda a domicili podrà complementar-se amb altres modalitats d'atenció. 

Serveis que s’inclou:  

  • Ajuda a la llar, personal i/o domèstica
  • Acompanyaments fora de la llar
  • Petits arranjaments a la llar
  • Neteges d'urgència a la llar
  • Ajudes tècniques (agafadors, cadires de bany...)

A més també s’ofereixen activitats de suport, com: 

  • Grup de suport per a familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer i altres demències
  • Tallers de memòria i d'història de vida
  • Servei de voluntariat de la gent gran

El servei s’adreça a persones i/o unitats de convivència en situació de risc social o de dependència i ho pot demanar la persona interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada. 

Servei de Teleassistència 

La teleassistència és una prestació de servei garantida, de la cartera de serveis socials, de servei bàsic i constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària. 
 
Es tracta d'un servei que garanteix la seguretat i dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores de dia i els 365 dies de l'any a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes. D'aquesta forma, es pot evitar o, com a mínim, retardar una institucionalització. 
 
És un servei eminentment preventiu i de proximitat que ofereix a les persones amb dependència un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. Possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixin atenció permanent i presencial de persones, tinguin la seguretat que davant situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, puguin contactar de forma immediata amb el centre d'atenció. 
 
Consisteix en la instal·lació d'un aparell a l'habitatge de la persona usuària, que compta amb dispositius de seguretat per aquelles persones amb més riscos per a la seva salut o a la seva llar (foc/fum, gas, inactivitat, monòxid de carboni, caigudes...), a més de la teleassistència mòbil per aquelles persones amb risc de caigudes que viuen en entorns rurals o aïllats. Aquest servei té diferents modalitats que es determinaran en funció de l'estat de salut i de les capacitats de la persona.

El servei de teleassistència és un servei de competència obligatòria municipal d’acord amb el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.  

Qui ho pot demanar? 

Persones grans o discapacitades, empadronades a Esparreguera, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o discapacitat. Els requisits d'accés es troben al Reglament del servei municipal de teleassistència.