Residència Can Comelles

La Residència Municipal Can Comelles d'Esparreguera és un equipament sociosanitari que presta els serveis socials especialitzats per a gent gran. Ofereix els serveis de centre de dia, llar-residència i residència assistida, amb caràcter temporal o permanent. 

Centre de Dia 

Servei d'acolliment diürn que dona suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària complementant l'atenció pròpia de l'entorn familiar.  Té una capacitat de  25 places concertades amb la Generalitat  de Catalunya.

Llar Residència  

Servei d'acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, per a persones grans (majors de 65 anys) que vulguin ingressar-hi.  Té una capacitat de  8 places sense concert amb la Generalitat  de Catalunya.

Residència Assistida  

Servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.  La residència té una capacitat de 90 places, del les quals 73 concertades amb la Generalitat de Catalunya.

 

Contacte Residència Municipal Can Comellas