Equip Bàsic de Serveis Socials

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat. 
 
L'Equip Bàsic de Serveis Socials està integrat per treballadors/es socials, educadors/es socials, treballadors/es familiars i personal de suport administratiu.

Informació de contacte de l'Equip Bàsic de Serveis Socials